ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Ναυτική Βάση Νότιου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)

Γενικά

Η Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) είναι Ανεξάρτητη Ναυτική Υπηρεσία του Π.Ν. υπαγόμενη στο ΓΕΝ με σχέση Πλήρους Διοικήσεως.

Για όλες τις αρμοδιότητες της ΝΒΝΕ είναι υπεύθυνος ο Διοικητής ΝΒΝΕ που τις ασκεί με την βοήθεια του Επιτελείου του. Οι Αξιωματικοί του Επιτελείου της ΝΒΝΕ είναι υπεύθυνοι σε επί μέρους αρμοδιότητες που καθορίζονται με λεπτομέρειες στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας.

Στις εγκαταστάσεις της ΝΒΝΕ στεγάζεται και λειτουργεί το Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού (Θ.Α.Ν.). Το θέρετρο αποτελείται από τρία Ξενοδοχειακά συγκροτήματα των 48 δωματίων (Ξ1, Ξ2, Ξ3) έκαστο και 133 οικήματα τριών κατηγοριών (15 Α, 60 Β, 57 Γ). Συνολικά υπάρχουν 276 δωμάτια και 1062 κλίνες. Κατά τις ημέρες αιχμής το θέρετρο εξυπηρετεί περισσότερα από 1500 άτομα. Το Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) αποτελεί Εκμετάλλευση Εξυπηρετήσεως Προσωπικού, ευρείας οικονομικής επιφάνειας, η οποία υπάγεται στο ΓΕΝ μέσω ΝΒΝΕ. Το ΘΑΝ ως ακίνητο ανήκει στο Ταμείο Εθνικού Στόλου. 

Ιστορία

Το Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού κτίστηκε το 1971 με σχέδια του Τεχνικού Γραφείου Δοξιάδη. Την 25-5-72 έγιναν τα εγκαίνια έναρξης λειτουργίας του Θ.Α.Ν. με πρώτο Διοικητή τον Αντιπλοίαρχο Β. ΠΑΤΕΛΗ Π.Ν. Την 1-7-72 το Θ.Α.Ν. δέχθηκε τους πρώτους παραθεριστές.

Στο θέρετρο έχουν δικαίωμα παραθερισμού, με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους όλοι οι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) καθώς και Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι Α΄ βαθμού του Πολεμικού Ναυτικού.

 

Γενικές Οδηγίες

Δικαιούχοι : ΑΞΚΟΙ ε.ε , ε.α ΠΝ , ΑΞΚΟΙ ΚΣ , Προσωπικό ΣΔΓ , ΠΥ του ΠΝ εν υπηρεσία και συνταξιούχους.

Παραλαβή οικημάτων : Από 12:00 πμ και παράδοση μέχρι τις 12:00 πμ

Ακύρωση παραθερισμού : Μόνο δια σήματος προς ΓΕΝ info ΝΒΝΕ το αργότερο μέχρι δέκα μέρες (10) προ ενάρξεως περιόδου.

Λειτουργία θέρετρου : Συμφώνως ΚΟΛ ΘΑΝ/ΝΒΝΕ , διαταγών ΓΕΝ , κατευθύνσεων/υποδείξεων Προσωπικού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ

Ωράριο Επισκεπτών : Από 08:00 πμ έως 23:00 μμ

Δηλώσεις επιθυμίας : Ηλεκτρονικά από 28/3/22 έως 29/4/22

 

1η Περίοδος

Παρασκευή 27 Μαΐου

  έως

Τετάρτη 8 Ιουνίου

2η Περίοδος

Παρασκευή 10 Ιουνίου

έως

Τετάρτη 22 Ιουνίου

3η Περίοδος

Παρασκευή 24 Ιουνίου

έως

Τετάρτη 6 Ιουλίου

4η Περίοδος

Παρασκευή 8 Ιουλίου

έως

Τετάρτη 20 Ιουλίου

5η Περίοδος

Παρασκευή 22 Ιουλίου

έως

Τετάρτη 03 Αυγούστου

6η Περίοδος

Παρασκευή 05 Αυγούστου

έως

Τετάρτη 17 Αυγούστου

7η Περίοδος

Παρασκευή 19 Αυγούστου

έως

Τετάρτη 31 Αυγούστου

8η Περίοδος

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου

έως

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου

9η Περίοδος

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

έως

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου

 

Αποστολή

Αποστολή της ΝΒΝΕ

Αποστολή της ΝΒΝΕ είναι να παρέχει διευκολύνσεις ελλιμενισμού και Διοικητικής Μέριμνας σε πλοία και  Ε/Π του Π.Ν., να εκτελεί την προπαίδευση και εκπαίδευση ορισμένων κατηγοριών κατωτέρου προσωπικού, να προετοιμάζει και να συντηρεί τις εγκαταστάσεις εναλλακτικής λειτουργίας υπηρεσιών του Π.Ν. στον πόλεμο και να εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του Θερέτρου Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΓΕΝ, με σκοπό την συμβολή στην υλοποίηση έργων του Π.Ν. στην Ειρήνη και τον Πόλεμο.

Τα έργα της Ν.Β.Ν.Ε. που απορρέουν από την αποστολή της είναι τα ακόλουθα:

  1. Η παροχή λιμενικών ευκολιών στα ορμούντα Πολεμικά Πλοία του Π.Ν.
  2. Η υποδοχή και στάθμευση Ε/Π του Π.Ν.
  3. Η εναποθήκευση, διαχείριση, περιοδικός έλεγχος και ανεφοδιασμός Πολεμικών Πλοίων με καύσιμα, λιπαντικά, πυρομαχικά και λοιπά εφόδια σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.
  4. Η συγκέντρωση και προώθηση προσωπικού και υλικού στα Πολεμικά Πλοία εν πλω.
  5. Η εκτέλεση προπαίδευσης καθώς και θεωρητικής – πρακτικής εκπαίδευσης ορισμένων κατηγοριών κατωτέρου στρατιωτικού προσωπικού του Π.Ν.
  6. Η από τον καιρό της ειρήνης προετοιμασία των εγκαταστάσεων και μέσων για τη εν καιρώ πολέμου λειτουργία υπηρεσιών του Π.Ν. όπως καθορίζεται στην Πολεμική Σχεδίαση.
  7. Η εύρυθμη λειτουργία του Θ.Α.Ν. όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας ΘΑΝ.

Αποστολή του ΘΑΝ

Η αποστολή του ΘΑΝ είναι η παροχή ευκολιών παραθερισμού στους δικαιούχους Αξιωματικούς και Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους (Μ.Π.Υ.) του Π.Ν. καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, με σκοπό την συμβολή στην Μέριμνα προσωπικού του Π.Ν.

Ο Στόλος μας