ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Επικοινωνία ΝΒΝΕ

Τηλέφωνα

Γραφείο Υποδοχής : 22940 – 60110

Γραμματεία : 22940 – 60101

Γραφείο Ασφαλείας : 22940 – 60903

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Γραφείο Υποδοχής : [email protected]

Γραμματεία : [email protected]

Διοικητής : [email protected]

Ο Στόλος μας