ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Οργάνωση Ναυτική Βάση Νότιου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)

Γενική Διοικητική Διάρθρωση της ΝΒΝΕ

α. Ο Διοικητής που προΐσταται όλου του προσωπικού της Βάσεως.

β. Ο Υποδιοικητής είναι άμεσος βοηθός του Διοικητή και ασκεί την διοίκηση του επιτελείου της ΝΒΝΕ.

γ. Ο Τμηματάρχης Διοίκησης, που είναι αρμόδιος επί θεμάτων:

 • Ασφάλειας και Πυρομαχικών
 • Υγειονομικού
 • Πολιτικού Προσωπικού
 • Γενικής Επιστασίας
Διαβάστε Περισσότερα

Γενική Διοικητική Διάρθρωση του ΘΑΝ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ / ΘΑΝ) αποτελούμενο από έξι μέλη μετά ψήφου:

 1. Πρόεδρος: Υπαρχηγός ΓΕΝ
 2. Μέλος: ΓΕΝ / ΔΚΒ
 3. Μέλος: ΓΕΝ / ΔΚΓ
 4. Μέλος: ΓΕΝ / ΔΚΕ
 5. Μέλος: Διευθυντής ΓΕΝ / Β3
 6. Μέλος: Διοικητής ΝΒΝΕ
 7. Γραμματέας: Τμηματάρχης ΓΕΝ / Β3-ΙV

β) Ο Διοικητής της ΝΒΝΕ.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Στόλος μας