ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Τιμολογιακή πολιτική παραθερισμού ΝΒΝΕ / ΘΑΝ θέρους 2022

Κατηγοριές οικημάτων/δωματίων Πάσχα  και

Περίοδοι θέρους  – 1η και 9η

Περίοδοι θέρους

2η έως 8η

Οίκημα τύπου  Α 150 € 180€
Οίκημα τύπου  Β 130 € 160€
Οίκημα τύπου  Γ 110 € 140€
Δωμάτιο  Ξ1 70€ 80€
Δωμάτιο  Ξ2 70€ 80€
Δωμάτιο  Ξ3 90€ 100€
Δωμάτιο  Ξ3 (Δίκλινο) 80€ 90€

Ημερήσια Χρέωση Εκτάκτων Παραθεριστών έως 6 Διανυκτερεύσεις

Κατηγορίες

Δευτέρα έως Πέμπτη

Παρασκευή έως Κυριακή

Οίκημα Τύπου Α 13 15
Οίκημα Τύπου Β 12 14
Οίκημα Τύπου Γ 11 13
Δωμάτιο Ξ1 7 7
Δωμάτιο Ξ2 7 7
Δωμάτιο Ξ3 9 11
Δωμάτιο Ξ3(Δίκλινο) 8 9

*Από 7 Διανυκτερεύσεις και πάνω ο δικαιούχος θα χρεώνεται το ποσό ενοικίου όλης της περιόδου.

** Σε περίπτωση διάθεσης 2ου οικήματος/δωματίου (αφορά αποκλειστικά σύζυγο και τέκνα) το 2ο χρεώνεται στο 50% της τιμής του.

Ημερήσιο Εισιτήριο Εισόδου Προσκεκλημένων

Κατηγορία

Καθημερινές

Επίσημες Αργίες- ΠΣΚ

Ενήλικοι 3 5
Ανήλικοι 1,5 2,5

 

Ο Στόλος μας