Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2016