Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019