Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019