Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019