Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020