Σταδιοδρομία στο ΠΝ

Σταδιοδρομία στο ΠΝ Σταδιοδρομία στο ΠΝ

 

Στο Πολεμικό Ναυτικό μπορείς να σταδιοδρομήσεις είτε ως μόνιμος Αξιωματικός, είτε ως μόνιμος Υπαξιωματικός, αφού πρώτα εισαχθείς και εκπαιδευτείς στην ανάλογη στρατιωτική σχολή, ΣΝΔ και ΣΜΥΝ αντιστοίχως, αλλά και ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.), ως Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) Ειδικός Έφεδρος Οπλίτης (Ε.ΕΦ.ΟΠ). Εδώ θα βρεις πληροφορίες για τις δύο αυτές σχολές καθώς και για τους ΕΠ.ΟΠ, Ο.Β.Α. και τους Ε.ΕΦ.ΟΠ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Λεωφ. Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τηλ: 2106598661 - 6 (έξι γραμμές).

Σχετικές με απασχόληση Προκηρύξεις

Περισσότερες πληροφορίες για καριέρα Αξιωματικού
Περισσότερες πληροφορίες για καριέρα Υπαξιωματικού
Περισσότερες πληροφορίες για καριέρα ΕΠ.ΟΠ.
Περισσότερες πληροφορίες για τους Ο.Β.Α.
Περισσότερες πληροφορίες για τους Ε.ΕΦ.ΟΠ.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ενημερωθείτε σχετικά με τον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Πολεμικό Ναυτικό. 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός