Προσφορά των  Εταιρειών «KATΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε» & «ΚΑΤΡΑΔΗΣ Β.Ε.Π. Α.Ε.»     Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τις εταιρείες «KATΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε» και «ΚΑΤΡΑΔΗΣ Β.Ε.Π. Α.Ε.» για…
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «SOUKOS ROBOTS Α.Β.Ε.Ε.», για την ευγενική δωρεά ενός (1) ανυψωτικού περονοφόρου οχήματος στην Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναύσταθμου Σαλαμίνας.  …
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Εταιρεία «AXION HELLAS» για την ευγενική δωρεά υλικών για κάλυψη αναγκών του ΤΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟΣ.     Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ» για την ευγενική δωρεά Ερευνητικού Εξοπλισμού στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.    …
Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ», για την ευγενική χορηγία υλικών επιστρώσεως στην Φ/Γ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ.     Διεύθυνση Εθιμοτυπίας &…