Σπέτσαι D-83 (1933-1945)


ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟ τύπου Dardo


Διαστάσεις: 92,3 / 9,7 / 3,8 μέτρα
Εκτόπισμα: 1.350 τόν.
Πρόωση: 52.000 hp
Ταχύτητα: 40 κόμβοι
Οπλισμός: 4 πυροβόλα 120 χιλ., 3 πυροβόλα Α/Α 40 χιλ. και 2 τριπλοί Τ/Σ 21 ιντσών. Είχε δυνατότητα να μεταφέρει και να ποντίζει έως 40 νάρκες.
Οπλισμός (Μετά από εκσυγχρονισμό): 3 πυροβόλα 120 χιλ., 3 πυροβόλα Α/Α 40 χιλ., 2 Oerlikon 20 χιλ., 3 Τ/Σ 21 ιντσών, συσκευή Α/Υ τύπου 127, αφετήρας βομβών βάθους και 2 βομβοβόλα.
Πλήρωμα: 166


Ένα από τα τέσσερα αντιτορπιλικά (ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, ΣΠΕΤΣΑΙ, ΥΔΡΑ και ΨΑΡΑ) που παραγγέλθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση στα ιταλικά ναυπηγεία το 1930 και παρελήφθησαν τπ 1933. Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του 1940-41, στις οποίες περιλαμβάνονται πολλές συνοδείες νηοπομπών και η τρίτη επιδρομή επιδρομή στο Στενό του Οτράντο (4-5 Ιανουαρίου 1941). Όταν καταλήφθηκε η Ελλάδα από τους Γερμανούς διέφυγε στη Μ.Ανατολή από όπου στάλθηκε για εκσυγχρονισμό στην Καλκούτα. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως συνοδό καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Η χρησιμοποίηση του μετά το 1943 ήταν αναγκαστικά περιορισμένη, λόγω της ευπάθειας του υλικού και της δυσκολίας να βρεθούν ανταλλακτικά. Μετά την απελευθέρωση, τέθηκε σε παροπλισμό.


  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ