Νίκη D-63 (1950-1972)

 


Πρώην USS EBERLE DD 430
ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟ τύπου Gleeves

Διαστάσεις: 106 / 11 / 5,5 μέτρα
Εκτόπισμα: 1.630 / 2.572 τόν.
Πρόωση: Ατμοστρόβιλοι 50.000 bhp, διπλέλικο
Ταχύτητα: 30 κόμβοι
Οπλισμός: 4 πυροβόλα 5 ιντσών/38, 12 (2 τετραπλά και 2 διπλό) πυροβόλα 40 χιλ., 6 πυροβόλα των 20 χιλ., Hedgehog, βόμβες βάθους.


Ένα από τα δύο του αυτού τύπου αντιτορπιλικά που παραχωρήθηκαν από τις ΗΠΑ. Ναυπηγήσεως 1940. Παρελήφθη το 1950 από τον Ανπχο Γ. Δημητρακόπουλο και κατέπλευσε στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 1951. Παρέμεινε συνεχώς ενεργό, μαζί με το ΔΟΞΑ, ανάμεσα στις κύριες μεγάλες μονάδες του Π.Ν. μέχρι το 1971, οπότε μετέπεσε στην εφεδρεία και το 1972 παροπλίσθηκε. Το 1954 έκανε μαζί με το ιδίου τύπου ΔΟΞΑ γενική επισκευή στις ΗΠΑ. Διετέλεσε, πολλά χρόνια, αρχηγίδα της Διοικήσεως αντιτορπιλικών. Παροπλίσθηκε τον Ιούνιο του 1972.


  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ