Κρήτη L-171 (1971-1999)

 


 
Πρώην USS PAGE COUNTY LST 1076 
Αρματαγωγό
 
 
Διαστάσεις: 100 / 15,25 / 4,3 μέτρα
Εκτόπισμα: 1.653 / 4.080 τόν. (αποβάσεως: 2.366 τόν.)
Πρόωση: Diesel
Ταχύτητα: 11,6 κόμβοι
Οπλισμός: 8 πυροβόλα 40 χιλ., 6 πυροβόλα 20 χιλ. 
Μεταφορική Ικανότητα: 2.100 τόν.
Πλήρωμα: 119 (ενδιαιτήσεις για 226)
 

Παραχωρήθηκε από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της στρατιωτικής βοήθειας. Παρελήφθη στις 5 Μαρτίου 1971 στο San Diego των ΗΠΑ από τον Πχη Ε. Κωνσταντίνου και κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 25 Ιουλίου 1971. Εν ενεργεία (1999).

 


Φωτογραφικό Υλικό

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ