Σύρος L-144 (1964-1999)

 


 
Πρώην USS LST325
Αρματαγωγό
 
 
Διαστάσεις: 100 / 15,25 / 4,3 μέτρα
Εκτόπισμα: 1.653 / 4.080 τόν. (αποβάσεως: 2.366 τόν.)
Πρόωση: Diesel
Ταχύτητα: 11,6 κόμβοι
Οπλισμός: 8 πυροβόλα 40 χιλ., 6 πυροβόλα 20 χιλ.
Μεταφορική Ικανότητα: 2.100 τόν.
Πλήρωμα: 119 (ενδιαιτήσεις για 226) 
 

Παραχωρήθηκε από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της στρατιωτικής βοήθειας. Παρελήφθη στις 29 Μαίου 1964 στο Portsmouth της Virginia, των ΗΠΑ, από τον Πχη Δ. Τρουπάκη. Ανήκε στη δύναμη της Διοίκησης των Πλοίων Αποβάσεως.

 


Φωτογραφικό Υλικό

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ