Ρόδος L-157 (1960-1997)

 


Πρώην USS BOWMAN COUNTY LST 391
Αρματαγωγό
 
 
Διαστάσεις: 100 / 15,25 / 4,3 μέτρα
Εκτόπισμα: 1.653 / 4.080 τόν. (αποβάσεως: 2.366 τόν.)
Πρόωση: Diesel
Ταχύτητα: 11,6 κόμβοι
Οπλισμός: 8 πυροβόλα 40 χιλ., 6 πυροβόλα 20 χιλ.
Μεταφορική Ικανότητα: 2.100 τόν.
Πλήρωμα: 119 (ενδιαιτήσεις για 226) 

 
Παραχωρήθηκε από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της στρατιωτικής βοήθειας. Παρελήφθη στις 9 Αυγούστου 1960 από τον Ανπχο Α. Ιωάννου στο Jacksonville της Florida, των ΗΠΑ. Χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικές και κρατικές μεταφορές μέχρι τον Ιανούαριο 1997 που παροπλίσθηκε. Του ιδίου τύπου ΙΚΑΡΙΑ, ΛΕΣΒΟΣ, ΣΑΜΟΣ και ΧΙΟΣ.

 


Φωτογραφικό Υλικό

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ