Πλοία Γενικής Υποστηρίξεως

Τα ΠΓΥ σκοπό έχουν τα καλύψουν τις ανάγκες Διοικητικής Μερίμνης των πλοίων κρούσεως όταν αυτά δρουν σε περιοχές μακράν Ναυστάθμων ή προκεχωρημένων βάσεων. Στη ουσία τα πλοία αυτά είναι ένας μικρός Ναύσταθμος εν πλώ αποτελώντας την πλέον προκεχωρημένη βάση κατά τις επιχειρήσεις.

Για να αντεπεξέλθουν στη αποστολή αυτή γίνεται σαφές ότι τα ΠΓΥ είναι πλοία μεγάλου εκτοπίσματος με δυνατότητες μεταφοράς πετρελαίου, ύδατος, τροφίμων, πυρομαχικών κάθε φύσεως καθώς και τροφίμων. Παράλληλα έχουν χώρους ενδιαιτήσεως, θεραπευτήρια κλπ έτσι ώστε να είναι ικανά να φιλοξενήσουν πληρώματα από μικρά πλοία τα οποία δεν διαθέτουν ενδιαιτήσεις προσωπικού (Τορπιλάκατοι, Μικρά Υποβρύχια, Ομάδες βατραχανθρώπων κλπ).

Για την μεταφορά όλων των ανωτέρω υλικών τα ΠΓΥ διαθέτουν συστήματα και γερανούς για την τόσο έπ' αγκύρα/ εν όρμω όσο και για την εν πλώ παράδοση προς τα πλοία κρούσεως

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ