Ηθικές Αμοιβές

Γενικά


Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου, πιστοποιούν την συμμετοχή του στρατιωτικού σε επιχειρήσεις και τις διακρίσεις του στο πεδίο της μάχης. Σε ειρηνικές περιόδους, μαρτυρούν την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο, καθώς και την ευδόκιμη υπηρεσία και τη διάκριση του στρατιωτικού κατά την άσκηση διοικητικών και οργανωτικών καθηκόντων. Η Διοίκηση θεωρεί γενικά την ηθική αμοιβή όχι σαν δικαίωμα του στρατιωτικού, αλλά σαν μέσο στα χέρια της, με το οποίο μπορεί να εκδηλώνει επίσημα την ικανοποίησή της και να προκαλεί άμιλλα.Κατηγορίες ηθικών αμοιβών


Οι κατηγορίες ηθικών αμοιβών που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες:
α. Τα Παράσημα των Ταγμάτων Αριστείας .
β. Τα Στρατιωτικά Μετάλλια .
γ. Οι Διαμνημονεύσεις .
δ. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή.
ε. Ηθικές αμοιβές ξένου κράτους ή διεθνούς οργανισμού.Ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή


Με τις ηθικές αμοιβές που απονέμονται στο στρατιωτικό προσωπικό με διαταγή, η διοίκηση επιβραβεύει άμεσα την προσφορά συγκεκριμένων αξιόλογων υπηρεσιών, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην προαγωγή του υπηρεσιακού έργου ή στην προβολή του ΠΝ και των στελεχών του και ακόμα παρέχει ένα επιπλέον κίνητρο στο προσωπικό για να καλλιεργεί τη μεταξύ τους ευγενή άμιλλα. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή είναι:
α. Ευαρέσκεια: Η ευαρέσκεια εκφράζεται με αφορμή κάποια ενέργεια ή άλλη δραστηριότητα, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το καλώς εννοούμενο καθήκον, είναι προιον σοβαρής και συστηματικής προσπάθειας (ατομικής ή ομαδικής) και έχει προδήλως θετικές επιπτώσεις σε κάποιο τομέα του υπηρεσιακού έργου (οργανωτικό, λειτουργικό ή επιχειρησιακό). Επίσης εκφράζεται για πράξεις που συνιστούν παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο.
β. Ικανοποίηση: Η ικανοποίηση εκφράζεται με αφορμή την προσφορά διακεκριμένων υπηρεσιών που δεν ανάγονται στο κύριο έργο του στρατιωτικού, για τις οποίες όμως δεν δικαιολογείται έκφραση ευαρέσκειας.Ηθικές αμοιβές ξένου κράτους ή διεθνούς οργανισμού


Για τις ηθικές αμοιβές που απονέμονται σε στρατιωτικούς από προκαθήμενους ορθοδόξων εκκλησιών, ξένα Κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς, ο τιμηθείς υποβάλλει ιεραρχικά στο ΓΕΝ/Β3 αναφορά μαζί με φωτοτυπία του διπλώματος, με την οποία ζητεί την άδεια να τις φέρει.

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ