Διακριτικά Βαθμών Προσωπικού ΠΝ

Διακριτικά Βαθμών Αξιωματικών

 

Ναύαρχος Αντιναύαρχος Υποναύαρχος Αρχιπλοίαρχος

 

Πλοίαρχος Αντιπλοίαρχος Πλωτάρχης

 

Υποπλοίαρχος Ανθυποπλοίαρχος Σημαιοφόρος
     
     

 

 


 

 

Διακριτικά Βαθμών Ανθυπασπιστών / Υπαξιωματικών

 

Ανθυπασπιστής Αρχικελευστής Επικελευστής Κελευστής Δίοπος Ναύτης

ΣΜΥΝ

ΣΜΥΝ

ΣΜΥΝ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΝΔΡΩΝ

ΕΜΘ-ΕΠΟΠ

ΕΜΘ-ΕΠΟΠ

ΕΜΘ

ΕΠΟΠ

 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 


 

 

Διακριτικά εφέδρων Αξιωματικών / Υπαξιωματικων / Ναυτών

 

Σημαιοφόρος ΣΕA Έφεδρος Κελευστής (Έχει καταργηθεί) Στρατεύσιμος Δίοπος  Ναύτης 
        

 

 
 
 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ