ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Υποναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ

Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ

——-

Ο Στόλος μας