ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Υποναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ

Διοικητής ΣΝΔ

Υποναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ

——-

Ο Στόλος μας