ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ

Θυρεός

Απεικονίζονται κατευθυνόμενο βλήμα και γλάρος που κρατά τορπίλη και πετάει κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Η παράσταση υποδηλώνει την ταχύτητα και τη δύναμη πυρός του συγκεκριμένου τύπου Π.Πλοίου.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

56,2/8,3/2,7 μέτρα

Εκτόπισμα

430 τόνους

Πλήρωμα

Δυνατότητα Ενδιαιτήσεως 43 ατόμων

Ταχύτητα

33,5 κόμβοι

Πρόωση

Τέσσερις κύριες μηχανές MTU με μέγιστη ιπποδύναμη 3750HP ανα μηχανή.

Οπλισμός

Δύο πυροβόλα OTO-MELARA 76/62. Δύο δίκανα αντιεπορικά Πυροβόλα EMERLEC 30mm.Τέσσερεις εκτοξευτές Κ/Β Ε-Ε HARPOON κατασκευής BOEING. Δύο Τ/Σ TORO S5/3 με κατευθυνόμενες Τ/Λ SST-4.

Ιστορικό

Οvoμάσθηκε “Σημαιoφόρoς ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ” πρoς τιμή τoυ αείμvηστoυ Σημαιoφόρoυ (ΠΥ-Τoρπ) Μ. ΚΑΒΑΛΟΥΔΗ πoυ χάθηκε κατά τηv βύθιση τoυ Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ. Η καθέλκυση τoυ πλoίoυ έγιvε τηv 10.11­.79 και η τελετή εvτάξεώς τoυ στo Π.Ν τηv 14.7.80. H κατασκευή του πλοίου έγινε στα ΕΛΛΗΝIΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕIΑ Α.Ε.

Φωτογραφίες

Ο Στόλος μας