ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Εκπαίδευση Αξιωματικών του Κατάρ

     Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, ολοκληρώθηκε το 1ο σχολείο αλλοδαπών Αξιωματικών με συμμετοχή δεκαπέντε Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού του Κατάρ, στις εγκαταστάσεις της Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος.

     Σκοπός του σχολείου με θέμα «CBRN Warning and Reporting System» ήταν η εκπαίδευση επί των διαδικασιών που αφορούν στο σύστημα προειδοποιήσεων και αναφορών ΧΒΡΠ (Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής, Πυρηνικής) άμυνας.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts