ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διοίκηση Ταχέων Σκαφών

Πριν από ένα αιώνα περίπου εμφανίστηκε μια νέα απειλή για τα πλοία επιφανείας, η οποία μετέβαλε τα μέχρι τότε ισχύοντα στο ναυτικό πόλεμο, δημιουργώντας αναγκαιότητα για αλλαγή των ισχυόντων δογμάτων. Αυτή ήταν τα τορπιλοβόλα μικρά, ευέλικτα, ταχέως κινούμενα σκάφη, μεγαλύτερα της τορπιλακάτου, που έφεραν σαν κύριο όπλο τους τορπίλες.

Την 21 Νοεμβρίου 1966 ιδρύεται ο Στολίσκος Ταχέων Σκαφών (ΣΤΑΣ) με έδρα τον λιμενίσκο Αμφίαλης. Ο πρώτος Διοικητής είναι ο τότε Αντιπλοίαρχος Γ. Δημητρόπουλος Π.Ν. Είvαι η πρώτη φορά που τα Ταχέα Σκάφη αποτελούν ανεξάρτητη Διοίκηση στο Π.Ν. με άμεση υπαγωγή στο Αρχηγείο Στόλου, καθώς έως τότε υπάγονταν στους Διοικητές Στόλου Αιγαίου και Ιονίου.

Τα πρώτα Ταχέα Σκάφη που αποτέλεσαν τον Στολίσκο Ταχέων Σκαφών ήταν έξι (6) τoρπιλάκατοι τύπου «NASTY».

Η δεκαετία του 1970 είναι η σημαντικότερη στην Ιστορία της ΔΤΣ αφού αποκτήθηκαν οι τέσσερις (4) πρώτες πυραυλάκατoι (ΤΠΚ) τύπου ”COMBAΤΤΑΝΤΕ ΙΙ”.

Την περίοδο 1976 έως 1978 αποκτήθηκαν τέσσερα (4) ΤΠΚ τύπου «COMBATTANTE III-A» και επτά (7) ΤΠΚ τύπου «JAGUAR» καθώς και σημαντικού αριθμού Παράκτιων Περιπολικών.

Στις 24 Απριλίου 1980 με Προεδρικό Διάταγμα ο ΣΤΑΣ μετονομάζεται σε Διοίκηση Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ). Από τον Ιούλιο του ίδιου έτους μέχρι τον Οκτώβριο του 1981 η ΔΤΣ θα έχει παραλάβει τα 6 ΤΠΚ τύπου COMBATTANTE III-Β από τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (ΕΝΑΕ).

Κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ’90, προσκτώνται τα έξι (6) ΤΠΚ τ. S-148.

Με το πέρασμα των χρόνων και τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και την ταχεία μεταβολή και επαύξηση των απαιτήσεων των ναυτικών επιχειρήσεων δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα για κατασκευή σύγχρονων Ταχέων Σκαφών με περαιτέρω δυνατότητες οπλισμού. Συγκεκριμένα να εξοπλιστούν με πυροβόλα ημιαυτόματα κι αυτόματα, καθώς και με κατευθυνόμενα βλήματα σε επόμενη φάση, προκειμένου να επιχειρούν με ταχύτητα έχοντας ισχύ πυρός ώστε να την συνδυάζουν με το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω αποτελεί η υπογραφή της Σύμβασης για την πρόσκτηση των ΤΠΚ τύπου VOSPER, που θα ναυπηγούνταν στα Ναυπηγεία Ελευσίνας (ΝΒΕΕ). Από το 2005 έως το 2023 έχουν αποδοθεί επτά (7) ΤΠΚ τύπου VOSPER.

Με την ένταξη των ΤΠΚ τ. VOSPER εισάγονται ύστερα από σημαντικό χρονικό διάστημα νέες δυνατότητες/ νέες τεχνολογίες για χρήση από τη ΔΤΣ.

Σήμερα, στη ΔΤΣ ανήκουν δεκαεπτά (17) Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνομένων Βλημάτων / Πυραυλάκατοι (ΤΠΚ), εκ των οποίων ένα (1) ΤΠΚ τ. S-148, τέσσερα (4) ΤΠΚ τ. COMBATTANTE III-A, πέντε (5) ΤΠΚ τ. COMBATTANTE III-Β κι επτά (7) ΤΠΚ τ. VOSPER.

Έργα-Επιχειρήσεις

Τα πλοία της ΔΤΣ στο πλαίσιο της αποστολής τους συμμετέχουν σε εθνικές και διασυμμαχικές/ διακρατικές ασκήσεις καθώς και επιχειρήσεις ως ακολούθως:

 • Επιχειρήσεις “SNMG2”, “SEA GUARDIAN”, “Επιτήρηση Ιονίου”, “Επιτηρήσεως – προστασίας νήσων Ανατολικού Αιγαίου”, “Δύναμη Επιχειρήσεων Ανατολικής Μεσογείου”.
 • Συνδρομή του Π.Ν. σε καταστάσεις ανάγκης (έρευνα-διάσωση, μεταφορά ασθενών, κ.λ.π.) κoινωνικών αποστολών (μεταφορά κλιμακίων ιατρών σε νήσους) καθώς και συμμετοχής σε εθιμοτυπικές εκδηλώσεις.
 • Επιχειρήσεις ελέγχου εμπορικών πλοίων (Νηοψία, Δίωξη λαθρεμπορίου, Έλεγχο ναυσιπλοΐας κτλ.).
 • Συνδρομή σε επιχειρήσεις αποτροπής εισόδου λαθρομεταναστών στη χώρα

Αποστολή

Η αποστολή του Διοικητή Ταχέων Σκαφών είναι να ενεργεί μέσα στα όρια των εντολών και κατευθύνσεων του Αρχηγείου Στόλου, για την οργάνωση, διοίκηση, επιχειρησιακή εκπαίδευση, παρακολούθηση της συντηρήσης και γενικά την ετοιμότητα και προετοιμασία για πόλεμο, των πλοίων και υπηρεσιών της, ως και την ανάληψη αποστολών σε ειρήνη – κρίση – πόλεμο, με σκοπό τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής ή των έργων που ανατέθηκαν στον Αρχηγό Στόλου.

Επιπρόσθετα, ο Διοικητής Ταχέων Σκαφών τηρεί ετοιμότητα ανάληψης επιχειρησιακών έργων εν πλω, όπως διαταχθεί κατά περίπτωση και σύμφωνα με την ισχύουσα επιχειρησιακή Σχεδίαση και τις οδηγίες των προϊστάμενων αρχών.

Οργάνωση

Για επιχειρησιακούς λόγους αλλά και για λόγους διοικητικής ευελιξίας, εκπαιδεύσεως και υποστήριξης, η Διοίκηση Ταχέων Σκαφών περιλαμβάνει:

 1. Δύο Μοίρες Ταχεών Σκαφών (ΜΤΠΚ 1,2) στις οποίες ανήκουν από 8 και 9 ΤΠΚ διοικούμενες από αντίστοιχους Διοικητές Μοιρών (ΔΜΤΠΚ 1,2) οι οποίοι είναι Μάχιμοι Αξιωματικοί βαθμού Αντιπλοιάρχου ή Πλωτάρχη.
 2. Σχολή Ταχέων Σκαφών.
 3. Βάση Ταχέων Σκαφών.

Πλοία Διοίκησης

1Η ΜΟΙΡΑ ΤΠΚ

 • ΤΠΚ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΤΠΚ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
 • ΤΠΚ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ
 • ΤΠΚ ΛΑΣΚΟΣ
 • ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ
 • ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ
 • ΤΠΚ ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΤΠΚ ΣΤΑΡΑΚΗΣ

2Η ΜΟΙΡΑ ΤΠΚ

 • ΤΠΚ ΡΟΥΣΣΕΝ
 • ΤΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟΣ
 • ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ
 • ΤΠΚ ΜΠΛΕΣΣΑΣ
 • ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ
 • ΤΠΚ ΞΕΝΟΣ
 • ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ
 • ΤΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
 • ΤΠΚ ΒΛΑΧΑΚΟΣ

Ο Στόλος μας