ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ναρκοθηρευτικά

Ν/ΘΗ ΕΥΝΙΚΗ (M 61)
Ν/ΘΗ ΕΥΡΩΠΗ (M 62)
Ν/ΘΗ ΚΑΛΥΨΩ (M 64)

Ο Στόλος μας