ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας

Σύμπλεγμα ξίφους, άγκυρας και πυροβόλου. Η άγκυρα και το πυροβόλο συμβολίζουν τις δύο πρώτες Σχολές που λειτούργησαν στο Κέντρο αυτό, ήτοι τη «Σχολή Ναυτιλίας» και τη «Σχολή Πυροβολικού». Το ξίφος συμβολίζει το μαχητικό πνεύμα που όλες οι Σχολές του κέντρου καλλιεργούν στο εκπαιδευόμενο προσωπικό

Ιστορικό

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1945, το Ναυτικό παράλληλα με την οργάνωση άλλων υπηρεσιών προχώρησε και στην οργάνωση της εκπαιδεύσεως του κατωτέρου προσωπικού, αποφασίζοντας οι κύριες σχολές του Ναυτικού να εγκατασταθούν στην περιοχή του Σκαραμαγκά, όπου προπολεμικά ήταν η Σχολή ΠΒ και τα γραφεία του ΑΔΣ. Έτσι ιδρύθηκε το 1948 το Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ στην περιοχή Σκαραμαγκά με απόφαση του Υπουργείου Ναυτικών και του Αρχηγείου Ναυτικής Εκπαίδευσης, ταυτόχρονα με το Κ.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ και το Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ, και με λειτουργούσες σχολές τις ΝΚ – ΠΒ- ΡΕ – ΜΟΥΣ.
Με την πάροδο του χρόνου η σύνθεση και ο αριθμός των σχολών που περιλαμβάνονταν στο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ τροποποιήθηκε πολλές φορές. Μετά τον καταστροφικό σεισμό της 7-9-99 αποφασίσθηκε η κατάργηση των Κ.Ε ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.Ε. ΣΑΚΙΠΗΣ και η ανάθεση των έργων τους και η υπαγωγή των Σχολών τους, στο νέο ενιαίο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ, καθώς και η ονομασία της ευρύτερης περιοχής (ΔΝΕ – Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ – Κ.Ε ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ) σε Στρατόπεδο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, διαδικασία η οποία και ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2001. Τον Ιούνιο 2008, σύμφωνα με απόφαση ΓΕΝ, έγινε διαχωρισμός Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ-Κ.Ε ΚΑΝ με τίτλο «Ίδρυση Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος / Τροποποίηση οργανωτικής Δομής Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ» με ισχύ από 19 Ιουνίου 2008 έως σήμερα.

Αποστολή

Η αποστολή του Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ είναι:

  • Η παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης στο ανώτερο και κατώτερο μόνιμο και εθελοντικό στρατιωτικό προσωπικό, στους οπλίτες θητείας, στους εφέδρους και στο πολιτικό προσωπικό που ανήκει στο ΠΝ, με σκοπό την υποστήριξη της ετοιμότητας και της διαθεσιμότητας των μονάδων και υπηρεσιών του ΠΝ, την ενίσχυση της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού και την ενίσχυση δια βίου μάθησης.
  • H παροχή εκπαίδευσης σε τρίτους, κατά την οποία υφίσταται όφελος ή / και δεν προκύπτει κόστος για το ΠΝ, κατόπιν διαταγής ΓΕΝ.

Οργάνωση

Στις σχολές του ΚΕΠΑΛ εκτελούνται τα Σταδιοδρομικά και Επιμορφωτικά Σχολεία αρμοδιότητας ΔΝΕ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο Προγραμματισμό.
Επιπροσθέτως παρέχεται εκπαίδευση στα στελέχη του ΠΝ μέσω προσομοιωτών Ναυτιλίας, Πυρκαγιάς και Διαρροής, και στον προσομοιωτή βολής κατευθυνόμενων βλημάτων.

Στο ΚΕΠΑΛ υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα / Σχολές:

α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
(1) Σχολή Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ)
(2) Σχολή Μουσικών (ΜΟΥΣ)
(3) Σχολή Υγειονομικού (Υ/Γ)
(4) Σχολή Οδηγών Αυτοκινήτων – Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Ο/Α-ΧΑΜ)
(5) Στρατιωτικό Εξεταστικό Κέντρο Γλωσσομάθειας (ΣΕΚΓ)
(6) Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΠΝ (ΣΕΕΠΝ)

β. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΝ ΠΛΩ
(1) Σχολή Ναυτιλίας κατεύθυνσης (ΝΚ)
(2) Σχολή Επίκουρων Αξιωματικών (ΣΕΑ)
(3) Σχολή Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στόλος μας