ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Λειτουργία ΝΝΠ

Μενού

Λειτουργία

Βάσει του ισχύοντος ΚΟΛ/ΝΝΑ το ΝΝΠ λειτουργεί ως Παράρτημα του ΝΝΑ

Διευθύνεται από Πλοίαρχο (ΥΙ) με Διευθύνουσα βαθμού Ανωτέρου Αξιωματικού (ΥΝ).

  • Από το 1981 το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς λειτούργησε κατά περιόδους και λειτουργεί έως σήμερα σαν έδρα της ΑΝΥΕ.
  • Από το 2002 λειτουργούν κανονικά Εξωτερικά Ιατρεία και Εργαστήρια για εξυπηρέτηση των δικαιούχωνπου φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΩΡΛ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΥΕ

  • Εκτελείται Έλεγχος Βιβλιαρίων Υγείας των δικαιούχων

Ο Στόλος μας