ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Χρηματικές Δωρεές υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού κατατίθενται στο λογαριασμό Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αριθμό IBAN: GR 9501 0002 4000 0000 0002 6810 2 (Αρ. Λογ 268102), με τα στοιχεία των Δωρητών (Ονοματεπώνυμο, ΔΟΥ/ΑΦΜ, Ποσό Δωρεάς). Οι Δωρητές παρακαλούνται όπως αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2106557869.Πληροφορίες περι Δωρεών, κληροδοσιών κλπ, υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού στο ΤΕΣ (210 3829575 (Εσωτ.13), email: [email protected])

Οργάνωση

Όραμα Αρχηγού ΓΕΝ

Νέα - Ανακοινώσεις

Ο Στόλος μας

Σταδιοδρομία στο Πολεμικό Ναυτικό