ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διοίκηση Ναρκοπολέμου

Σύμπλεγμα άγκυρας, νάρκης και πλωτήρα ναρκαλιείας, ο οποίος είναι ποντισμένος, κατά το ήμισυ στη θάλασσα. Η θεματολογία της παραστάσεως σχετίζεται άμεσα με την αποστολή της Διοικήσεως αυτής. 

Ιστορικό

Η Διοίκηση Ναρκοπολέμου ιδρύθηκε το 1980. Πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η υπηρεσία που ασχολούνταν με τον Ναρκοπόλεμο ήταν η Διοίκηση Τορπιλλών – Ναρκών (ΔΤΝ). Η πρώτη καθαυτό Διοίκηση Ναρκοπολέμου ήταν η ΕΜΑΝ (Εξουδετέρωση Μαγνητικών Ακουστικών Ναρκών) που ιδρύθηκε το 1941 στην Αλεξάνδρεια. Το 1943 μετονομάστηκε σε Α.Δ.Α/Ν.Υ. (Ανωτέρα Διοίκηση Αντιναρκικής Υπηρεσίας) και είχε στην δύναμή της συνολικά είκοσι τρία (23) Ν/Α και τριάντα εννέα (39) παρατηρητήρια. Με την επάνοδο του στόλου στην Ελλάδα το 1944 η Α.Δ.Α/Ν.Υ. εγκαθίσταται στον Σκαραμαγκά και μετράει περίπου πενήντα (50) πλοία. Το 1953 η Α.Δ.Α/Ν.Υ. μεταφέρεται στο ΝΣ, υπαγόμενη πλέον στο ΑΣ ως Διοίκηση Ναρκαλιευτικών (Δ.ΝΑΡ) και το 1980 μετονομάζεται σε Διοίκηση Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ), με τρεις (3) μοίρες Ναρκαλιευτικών (ΜΝΑ) και μία (1) ομάδα Ναρκαλιευτικών ακάτων (ΟΝΑΚ).

Αποστολή

Η αποστολή της Διοικήσεως Ναρκοπολέμου είναι να ενεργεί μέσα στο πλαίσιο των εντολών και κατευθύνσεων του Αρχηγείου Στόλου, για την οργάνωση, διοίκηση, επιχειρησιακή εκπαίδευση, παρακολούθηση της συντηρήσεως και γενικά την ετοιμότητα και προετοιμασία για πόλεμο των πλοίων αρμοδιότητας της, με σκοπό αφενός την διατήρηση της ετοιμότητας και αφετέρου την συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής ή των έργων που ανατέθηκαν στον Αρχηγό Στόλου με κύρια αποστολή την ανάληψη Αντιναρκικών Επιχειρήσεων.

Οργάνωση

Επιχειρησιακά τα πλοία της Διοικήσεως υπάγονται απευθείας στον Διοικητή Ναρκοπολέμου. Τα καθήκοντα του εν πλω Διοικητή εκτελούνται από τον Επιστολέα της Διοικήσεως όταν ο Διοικητής δεν επιβαίνει σε κάποια αντιναρκική μονάδα. Τέλος στην Διοίκηση Ναρκοπολέμου υπάγεται και η Σχολή Ναρκοπολέμου.

Πλοία Διοίκησης

Στη Διοίκηση Ναρκοπολέμου ανήκουν τρία πλοία εκ των οποίων, δύο Ναρκοθηρευτικά τ.OSPREY και ένα Ναρκοθηρευτικό/Ναρκαλιευτικό τ.HUNT.

Σχολή Ναρκοπολέμου

Αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει στα πληρώματα των πλοίων της ΔΝΑΡ και του ΑΣ την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με σκοπό να εξασφαλίζεται η στελέχωση των πλοίων της Διοικήσεως και του ΑΣ με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση του επιχειρησιακού επιπέδου των μονάδων σε υψηλά επίπεδα και η βέλτιστη αξιοποίηση των σύγχρονων συστημάτων / συσκευών με τα οποία είναι εφοδιασμένα τα πλοία.

Η Σχολή έχει εφοδιάσει μία αίθουσα διδασκαλίας (χωρητικότητας 12 ατόμων) που διαθέτει Η/Υ και προβολέα για εκτέλεση των διδασκομένων μαθημάτων με χρήση PowerPoint

Ελέγχει και αναθεωρεί τους κανονισμούς εκπαιδεύσεως των διενεργούντων σχολείων, ενώ προτείνει και την εκτέλεση νέων σχολείων ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Ο Στόλος μας