ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Επικοινωνία ΝΝΠ

Μενού

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 210 4583500
PANTEBOY NNΠ : 210 4583567
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ :210 4583551-6

Ο Στόλος μας