ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Επικοινωνία ΝΝΠ

Μενού

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 210 4583500
PANTEBOY NNΠ : 210 4583567

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τηλ.:210 4583551-6

Email: [email protected]

Ο Στόλος μας