ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής

Ο θυρεός της ΣΕΝΤ αποτελείται από ένα σύμπλεγμα άγκυρας, φτερών, πυροβόλου και τορπίλης, συμβολίζοντας όλες τις μορφές πολέμου και την συνδυασμένη επιχειρησιακή δράση, η οποία αποτελεί το θεμελιώδες αντικείμενο της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης της Σχολής.

Ιστορικό

Η ΣΕΝΤ αποτελεί Ναυτική Υπηρεσία που υπάγεται στο Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ). Ιδρύθηκε το 1963 και η έδρα της βρίσκεται εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά στην περιοχή Αμφιάλης, στα διοικητικά όρια του δήμου Χαϊδαρίου Αττικής.

Αρχικά στεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του τωρινού Κέντρου Εκπαίδευσης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Αφορμή για την ίδρυσή της, αποτέλεσε η ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος προσομοίωσης για την εκπαίδευση Κυβερνητών και Αξιωματικών Γέφυρας σχετικά με την λήψη ταχέων αποφάσεων επί του πεδίου μάχης, που θα εξυπηρετούσε τόσο εθνικές όσο και συμμαχικές ανάγκες. Η εγκατάσταση του πρώτου προσομοιωτή ACTION SPEED TACTICAL TRAINER (A.S.T.T.) βρετανικής κατασκευής (REDIFON) ολοκληρώθηκε το 1964. Το 1982 η ΣΕΝΤ μεταφέρθηκε στις τωρινές αυτόνομες εγκαταστάσεις της και στο πλαίσιο υιοθέτησης νέων τεχνολογιών με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στη ναυτική εκπαίδευση, εγκαταστάθηκε νέος Προσομοιωτής Τακτικής (A.S.T.T.) προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένος από την αγγλική εταιρία SOLARTRON. Το 2010, ο πεπαλαιωμένος πλέον προσομοιωτής απεγκαταστάθηκε και ανατέθηκε στο προσωπικό του ΠΝ να αναπτύξει έναν σύγχρονο ναυτικό τακτικό προσομοιωτή που θα ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις της ναυτικής εκπαίδευσης. Πράγματι, το 2015 παραδόθηκαν στη ΣΕΝΤ δύο ολοκληρωμένες εκδόσεις τακτικού προσομοιωτή οι οποίες αναπτύχθηκαν από το ΚΑΣΜΝ: μία έκδοση για την εκπαίδευση των Ελεγκτών Αέρος Ε/Π – ΑΦΝΕ και μια με την ονομασία «ΝΑΥΜΑΧΙΚΑ», η οποία προσομοιάζει την διεξαγωγή όλων των μορφών Ναυτικών Επιχειρήσεων σε ένα Πολεμικό Πλοίο, αναβαθμίζοντας έτσι τις παρεχόμενες δυνατότητες στην εκπαίδευση των πληρωμάτων του Στόλου.

Τον Ιούνιο του 2022 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου τμήματος Ελεγκτών Ε/Π-ΑΦΝΕ (AIRCO DEPARTMENT) το οποίο περιλαμβάνει προσομοιωτή για την αποκλειστική εκπαίδευση των Ελεγκτών Ε/Π-ΑΦΝΕ. Παράλληλα, εγκαινιάστηκε το αναβαθμισμένο αμφιθέατρο «Αντιναύαρχος Ιωάννης Τούμπας» χωρητικότητας 166 ατόμων, στο οποίο -μεταξύ άλλων- εγκαταστάθηκαν σύγχρονα μικρομεγαφωνικά και οπτικοακουστικά συστήματα (video wall), παρέχοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας και διεξαγωγής πληθώρας δραστηριοτήτων όπως σχολεία, διαλέξεις, συνεδριάσεις, ημερίδες κτλ.

Αποστολή

Η αποστολή της ΣΕΝΤ είναι, να:

α. Εκπαιδεύει τα στελέχη του ΠΝ στην τακτική των αεροναυτικών επιχειρήσεων και στον τρόπο διεύθυνσής τους, με την οργάνωση και λειτουργία καταλλήλων σχολείων όπως: σχολείων δημιουργίας, αξιολόγησης, διατήρησης και αναβάθμισης βαθμού ικανότητας Ελεγκτών Ε/Π – ΑΦΝΕ, σχολείων Επιχειρησιακής Σχεδίασης, σχολείων τακτικής μικτών ομάδων κρούσεων καθώς και έτερων συμποσίων και σεμιναρίων τακτικής.

β. Μελετά, αναπτύσσει και εισηγείται νέες μεθόδους και διαδικασίες τακτικής των αεροναυτικών επιχειρήσεων, καθώς και να εκδίδει τα σχετικά εγχειρίδια.

γ. Γνωμοδοτεί ή σχολιάζει επί θεμάτων τακτικής αεροναυτικών επιχειρήσεων.

δ. Εκτελεί αναλύσεις ασκήσεων και επιχειρήσεων (σε επίπεδο τακτικής), καθώς και να εκδίδει συγκεντρωτικές διαπιστώσεις, συμπεράσματα και διδάγματα που απορρέουν από τις αναλύσεις αυτές.

Οργάνωση

Το επιτελείο της ΣΕΝΤ, είναι το διοικητικό λειτουργικό όργανο, μέσω του οποίου, ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του:

Ο Διοικητής της ΣΕΝΤ, προΐσταται όλου του προσωπικού που υπηρετεί σ’ αυτή. Έχει τις ευθύνες, τις αρμοδιότητες, την εξουσία και τη δικαιοδοσία του Διοικητή Ν. Υπηρεσίας, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό της Σχολής (Ο/ΣΕΝΤ), στον Οργανισμό Σχολών Αρχηγείου Στόλου (Ο/ΣΑΣ), στους ισχύοντες κανονισμούς εκπαίδευσης, στις Διατάξεις ΠΝ και στην κείμενη νομοθεσία. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Στόλου, για την εκπλήρωση της αποστολής της ΣΕΝΤ.

Ο Υποδιοικητής της ΣΕΝΤ, είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητή, στην εκτέλεση της αποστολής του και είναι υπεύθυνος έναντι αυτού, για την άρτια διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία της Σχολής. Για το σκοπό αυτό κατευθύνει, συντονίζει και ελέγχει το έργο του επιτελείου, κάνοντας χρήση της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων του, οι οποίες πηγάζουν από τη θέση, το βαθμό και την ιδιότητά του.

Ο Διευθυντής Τακτικής και Επιχειρήσεων έχει αρμοδιότητα σε θέματα μελέτης, ανάπτυξης και εισήγησης νέων μεθόδων και διαδικασιών τακτικής και επιχειρήσεων, καθώς και στην έκδοση σχετικών εγχειριδίων. Παράλληλα, παρακολουθεί και συμμετέχει, σε όλα τα εθνικά σεμινάρια, ομάδες εργασίας, συμβούλια, ομάδες μελετών, συσκέψεις κ.λ.π., που σχετίζονται με θέματα τακτικής αεροναυτικών επιχειρήσεων. Τέλος, είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των θεμάτων τακτικής αεροναυτικών επιχειρήσεων σε διασυμμαχικό επίπεδο, καθώς και συμμετοχής, σε σεμινάρια ΝΑΤΟ, ομάδες εργασίας, συμβούλια, ομάδες μελετών και συσκέψεις, που σχετίζονται με θέματα διασυμμαχικής τακτικής αεροναυτικών επιχειρήσεων.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και Μελετών έχει αρμοδιότητα σε θέματα κάλυψης των απαιτήσεων οργάνωσης και διεξαγωγής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στη Σχολή και εκμετάλλευσης των συμπερασμάτων και εμπειριών, που απορρέουν από αυτές. Παράλληλα, παρακολουθεί και συμμετέχει, σε όλα τα εθνικά και διασυμμαχικά σεμινάρια, ομάδες εργασίας, συμβούλια, ομάδες μελετών και συσκέψεις, που σχετίζονται με θέματα μεθόδων/μέσων διδασκαλίας. Τέλος, είναι υπεύθυνος για Λειτουργία και τον συντονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης των Σχολείων εξειδίκευσης, αξιολόγησης, διατήρησης και αναβάθμισης βαθμού ικανότητας των Ελεγκτών Ε/Π – ΑΦΝΕ, μέσω του αντίστοιχου Τμήματος Εκπαίδευσης Ελεγκτών Ε/Π – ΑΦΝΕ.

Ο Διευθυντής Ανάλυσης και Στατιστικής έχει αρμοδιότητα σε θέματα Ανάλυσης ασκήσεων, αποστολών και επιχειρήσεων καθώς και έκδοσης συγκεντρωτικών διαπιστώσεων, συμπερασμάτων και διδαγμάτων, που προκύπτουν από αυτές. Παράλληλα, παρακολουθεί και συμμετέχει, σε όλα τα εθνικά σεμινάρια, ομάδες εργασίας, συμβούλια, ομάδες μελετών και συσκέψεις, που σχετίζονται με θέματα αναλύσεων ασκήσεων, αποστολών και επιχειρήσεων. Τέλος, είναι υπεύθυνος για την εισήγηση νέων μεθόδων και διαδικασιών ανάλυσης.

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα σε θέματα: Διοίκησης και μέριμνας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΣΕΝΤ, Οικονομικής μέριμνας, εφοδιασμού και απογραφών, καλής λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής υλικού και συστημάτων Η/Υ, καθώς και ασφάλειας προσωπικού – χώρων ευθύνης και πληροφοριών.

Ο Στόλος μας