ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σταδιοδρομία στο ΠΝ

Γενικά

Στο Πολεμικό Ναυτικό μπορείς να σταδιοδρομήσεις είτε ως μόνιμος Αξιωματικός, είτε ως μόνιμος Υπαξιωματικός, αφού πρώτα εισαχθείς και εκπαιδευτείς στην ανάλογη στρατιωτική σχολή, ΣΝΔ και ΣΜΥΝ αντιστοίχως, αλλά και ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.), ως Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) Ειδικός Έφεδρος Οπλίτης (Ε.ΕΦ.ΟΠ). Εδώ θα βρεις πληροφορίες για τις δύο αυτές σχολές καθώς και για τους ΕΠ.ΟΠ, Ο.Β.Α. και τους Ε.ΕΦ.ΟΠ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Λεωφ. Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τηλ: 2106598661 – 6 (έξι γραμμές).

Περισσότερες πληροφορίες για καριέρα Αξιωματικού
Περισσότερες πληροφορίες για καριέρα Υπαξιωματικού
Περισσότερες πληροφορίες για καριέρα ΕΠ.ΟΠ.
Περισσότερες πληροφορίες για τους Ο.Β.Α.

Ο Στόλος μας