ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διεύθυνση Νοσηλευτικής

Μενού

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΝΝΑ είναι μία από τις τέσσερις (4) Διευθύνσεις του νοσοκομείου, της οποίας προΐσταται Αξιωματικός (ΥΝ) στο βαθμό Πλοιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου.

Λειτουργεί όλο το 24ωρο όλο το χρόνο και έχει τρεις (3) Τομείς, τη μέριμνα και ευθύνη των οποίων αναλαμβάνουν ανώτεροι Αξιωματικοί από τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), με αντίστοιχη εμπειρία και εξειδίκευση :

 1. τον Χειρουργικό Τομέα,
 2. τον Παθολογικό Τομέα και
 3. τον Τομέα Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων.

Επίσης από 16 Σεπτεμβρίου 2014 λειτουργεί Τμήμα με την ονομασία Ομάδα Διαχείρισης Ελκών (ΟΔΕΛ), στο οποίο παρακολουθούνται ασθενείς με χρόνια έλκη όπως :

 • Διαβητικά Έλκη

 • Έλκη αγγειακής αιτιολογίας (π.χ. φλεβικά, αρτηριακά)

 • Πιεστικά έλκη (π.χ. κατακλίσεις)

 • Έλκη που παραμένουν ανοιχτά για διάστημα μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα.

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

 1. Προγραμματισμού, συντονισμού και ελέγχου των παρεχομένων υπηρεσιών νοσηλείας.
 2. Εξασφάλισης υψηλής ποιότητας εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών.
 3. Οργάνωσης, εποπτείας, μέριμνας και συντονισμού των Αξιωματικών (ΥΝ), των Υπαξιωματικών και του πολιτικού Νοσηλευτικού Προσωπικού στα επιμέρους Νοσηλευτικά Τμήματα των Τομέων, με βασικό γνώμονα την ειδικότητα, την εξειδίκευση και την εμπειρία τους.
 4. Συνεργασίας με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης – Έρευνας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων και της επαγγελματικής κατάρτισης του νοσηλευτικού προσωπικού, δημιουργώντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Σεμινάρια, Ειδικότητες, Εξειδικεύσεις, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση).
 5. Εξασφάλισης διαρκούς προσπάθειας για επίτευξη στόχων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της Νοσηλευτικής επιστήμης στις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές.
 6. Συνεργασίας με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις του ΝΝΑ, για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την επίτευξη καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης.
 7. Συνεργασίας με Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Νοσοκομεία της χώρας, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των γνώσεών τους.

Ο Στόλος μας