ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διοίκηση Αμφίβιων Δυνάμεων

Η παράστασή του αποτελείται από άγκυρα και σπαθί στο κέντρο του, και κροκόδειλο σε νερό ακριβώς από κάτω.

Ιστορικό

Η Διοίκηση Αμφιβίων Δυνάμεων, με τα πλοία και το προσωπικό της, από της εντάξεως του πρώτου Α/Γ στη δύναμη του Ελληνικού Στόλου , συμμετείχε στην πρώτη γραμμή σε όλες τις ιστορικές στιγμές των αγώνων του έθνους και του Π.Ν. με την ίδια ψυχική έξαρση και αυταπάρνηση που έδειξε και ο υπόλοιπος Ελληνικός Λαός. Έτσι απέκτησε δικαιωματικά τον ανάλογο χώρο μέσα στις χρυσές σελίδες του βιβλίου των αγώνων και θυσιών του Ελληνικού Ναυτικού.

Αποστολή

Η αποστολή της ΔΑΔ είναι:

«Να ενεργεί μέσα στα όρια των εντολών και κατευθύνσεων του ΑΣ, για την οργάνωση, διοίκηση, επιχειρησιακή εκπαίδευση, παρακολούθηση της συντηρήσεως, ετοιμότητα και γενικά προετοιμασία για πόλεμο των πλοίων και υπηρεσιών του με σκοπό τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής ή των έργων, που ανατέθηκαν στον Αρχηγό Στόλου».

Οργάνωση

Η Διοίκηση Αμφιβίων Δυνάμεων αποτελεί τη Διοίκηση Ομάδος Πλοίων στην οποία εντάσσονται Κύριες Αμφίβιες Δυνάμεις (Α/Γ, Π.Τ.Μ.) και αποβατικά πλοιάρια (ΑΒΑΚ), σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Σχεδίαση και τις εκδοθείσες Διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων. Η Διοίκηση Αμφιβίων Δυνάμεων (Δ.Α.Δ.), υπάγεται μέσω του Διοικητού της (Δ/Δ.Α.Δ.), στον Αρχηγό Στόλου (ΑΣ) με σχέση Διοικητικής Διοίκησης και είναι ο φορέας μέσω του οποίου ο Δ/Δ.Α.Δ. καλείται να εκπληρώσει την Αποστολή και τα Έργα που του ανατίθεται.

Πλοία Διοίκησης

Το Π.Ν. διαθέτει σήμερα πέντε σύγχρονα Α/Γ τύπου «Jason» Ελληνικής ναυπήγησης (το πρώτο εκ των οποίων παρελήφθη το 1994 και το τελευταίο το 2000) και τρία αερόστρωμνα τύπου «ZUBR», τα οποία έχουν δώσει νέες δυνατότητες στην εκτέλεση των αμφιβίων επιχειρήσεων.

Διαθέτεις επίσης την Σχολή Πλοίων Αποβάσεως (ΣΠΛΑ)  και την Σχολή ΑΜΦΙΒΙΩΝ Επιχειρήσεων (ΣΑΕ) καθώς και την Βάση Πλοίων Ταχείας Μεταφοράς ΒΠΤΜ.

  1. Α/Γ ΣΑΜΟΣ L-174
  2. Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ L-176
  3. Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ L-175
  4. Α/Γ ΡΟΔΟΣ L-177
  5. Α/Γ ΧΙΟΣ L-173
  6. ΠΤΜ ΚΕΡΚΥΡΑ L-182
  7. ΠΤΜ ΙΘΑΚΗ L-181
  8. ΠΤΜ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ L-180

Ο Στόλος μας