ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Φρεγάτες

ΤΥΠΟΥ ΜΕΚΟ

Φ/Γ ΥΔΡΑ (F 452)
Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ (F 453)
Φ/Γ ΨΑΡΑ (F 454)
Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ (F 455)

ΤΥΠΟΥ S

Φ/Γ ΕΛΛΗ (F 450)
Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ (F 451)
Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ (F 459)
Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ (F 460)
Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ (F 461)
Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (F 462)
Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ (F 464)
Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (F 465)
Φ/Γ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ (F 466)

Ο Στόλος μας