ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ (F 460)

Θυρεός

Aπεικονίζεται σπάθη, που την κρατάει ένα χέρι,η οποία τέμνει κυματισμένη θάλασσα, αποτελούμενη από έξι λωρίδες, εναλλάξ λευκές και κυανές. Η παράσταση συμβολίζει την Ελληνική κυριαρχία στο θαλάσσιο χώρο. Είναι ίδιος με το θυρεό του ομώνυμου Αντιτορπιλικού, που παροπλίσθηκε το 1991.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

130,5/14,6/6,2 μέτρα

Εκτόπισμα

3.630 τόνους.

Πλήρωμα

Δυνατότητα Ενδιαιτήσεως 220 ατόμων

Ταχύτητα

30 κόμβοι

Πρόωση

2 RR Olympus 56.800 HR, 2 RR Tyne 10

Οπλισμός

1 πυροβόλο 76 χιλ. ΟΤΟ Melara, 1 σύστημα εγγύς προστασίας Phalanx, σύστημα Κ/Β Ε.Ε. Harpoon και Ε/Α Sea Sparrow. Επίσης 2 AY τορπιλοσωλήνες δια τορπίλες Κ46 και σύστημα ΗΝ αντιμέτρων. Έχει δυνατότητα μεταφοράς 2 Ε/Κ ΑΒ 212ASW.

Ιστορικό

Η Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ» είναι η τρίτη Φ/Γ τύπου Standard που αποκτήθηκε από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Οι δυο προηγούμενες είναι οι Φ/Γ «ΕΛΛΗ» και «ΛΗΜΝΟΣ». Το όνομα «ΑΙΓΑΙΟΝ» δώθηκε σε αναγνώριση της σπουδαιότητας του ομώνυμου Ελληνικού Πελάγους, που επί χιλιετηρίδες αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του χερσαίου κορμού της χώρας μας και των Ανατολικών Ελληνικών νήσων.

Το πλοίο ναυπηγήθηκε στην Ολλανδία από το Royal Schelde Shipyardσε στενή συνεργασία με το Ολλανδικό Ναυτικό. Καθελκύστηκε την 13-7-78 και τέθηκε σε επιχειρησιακή χρήση την 29-10-80 με την επωνυμία «BANCKERT». Το 1992 αποφασίσθηκε η αγορά του, μαζί με άλλα δυο του αυτού τύπου, από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στο οποίο και παραδόθηκε στις 14-5-93 μετονομαζόμενο σε Φ/Γ «ΑΙΓΑΙΟΝ». Η φρεγάτα «ΑΙΓΑΙΟΝ» είναι το τέταρτο πλοίο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που παίρνει αυτό το όνομα. Το πρώτο «ΑΙΓΑΙΟΝ» υπήρξε το πρώην Γερμανικό φορτηγό «HAGEN» ναυπηγήσεως 1906 που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα το 1920 στα πλαίσια των επανορθώσεων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Παρέμεινε σε ενέργεια μέχρι το 1935. Χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας ως Οπλιταγωγό και κατά τη περίοδο της ειρήνης ως πλοίο μεταφορών υλικού και ως Ναυτοφυλακή. Το δεύτερο «ΑΙΓΑΙΟΝ» (D-11) υπήρξε το πρώην Βρετανικό Αντιτορπιλικό συνοδείας HMS«LAUDERDALE» τύπου Hunt II.

Το πλοίο αυτό, ναυπηγήσεως 1941, παρεδόθη στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό επί δανεισμώ στις 20-5-1946 και επεστράφη στο Βρετανικό Ναυτικό στις 18-12-1959.Το τρίτο «ΑΙΓΑΙΟΝ» (D-03) υπήρξε το πρώην Γερμανικό Αντιτορπιλικό συνοδείας και υποστηρίξεως «WESER» Α-62 τύπου Rhein. Ναυπηγήθηκε το 1963 και παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στα πλαίσια της Γερμανικής βοήθειας στις 6-7-1976. Παρέμεινε στη δύναμη του Ελληνικού Στόλου μέχρι την 13-6-1991 οπότε και παροπλίσθηκε.

Φωτογραφίες

Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ (F 460)

Ο Στόλος μας