ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διοίκηση Πλοίων Επιτηρήσεως

Η Διοίκηση Πλοίων Επιτήρησης υπάγεται στο Αρχηγείο Στόλου  (ΑΣ), με το ακόλουθο ιστορικό:

Συστάθηκε την 29η Νοεμβρίου 2013, όπου αποφασίσθηκε η κατάργηση της Διοίκησης Κανονιοφόρων (ΔΚ/Φ) και η ίδρυση της Διοίκησης Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), με έδρα το Ναύσταθμο Σαλαμίνας (ΝΣ). Η υπαγωγή των Κανονιοφόρων της Διοίκησης Κανονιοφόρων (ΔΚ/Φ) μεταφέρθηκαν στη Διοίκηση Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ) καθώς και η μεταβίβαση των Παράκτιων Περιπολικών (ΠΠ) Μονίμου Διασποράς της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ) στη Διοίκηση Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ).

Αποστολή

Η αποστολή της Διοίκηση Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), και επομένως του Διοικητού της, είναι να ενεργεί μέσα στα όρια των εντολών και κατευθύνσεων του Αρχηγείο Στόλου  (ΑΣ), για την οργάνωση, διοίκηση, επιχειρησιακή εκπαίδευση, παρακολούθηση της συντήρησης των Π. Πλοίων της και γενικά την ετοιμότητα και προετοιμασία για πόλεμο αυτών, ως και την ανάληψη αποστολών σε ειρήνη, κρίση ή πόλεμο, με σκοπό τη συμβολή στην εκπλήρωση των αποστολών που κατά καιρούς ανατίθεται στο Αρχηγείο Στόλου  (ΑΣ). Τη διοίκηση του επιτελείου, ασκεί ο Επιστολέας, ο οποίος οφείλει να προετοιμάζει τα απαραίτητα στοιχεία, για την λήψη αποφάσεων από τον Διοικητή και τον βοηθά στην εκπλήρωση της αποστολής του.

Οργάνωση

Η διοικητική διάρθρωση της ΔΠΕ έχει την ακόλουθη δομή:

 1. Διοικητής
 2. Επιστολέας
 3. Διεύθυνση Ναυτιλίας και Επιχειρήσεων
 4. Διεύθυνση Διοίκησης
 5. Διεύθυνση Οπλισμού
 6. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, Ην και Πρόωσης – Ενέργειας
 7. Διεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού
 8. Ανεξάρτητα Γραφεία:
  1. Γραφείο Διοικητή
  2. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας
  3. Γραφείο Δικαστικών Υποθέσεων
  4. Γραμματεία Επιτελείου
Διαβάστε Περισσότερα

Ο Στόλος μας