ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

HELLENIC

NAVY

Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος

Ο θυρεός της Ναυτικής Βάσης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, απεικονίζει τα διακριτικά των παλαιότερων ειδικοτήτων που απονέμονταν στους Υπαξιωματικούς τεχνίτες του Πολεμικού Ναυτικού. Τεμνόμενα στο κέντρο του θυρεού και σε συμμετρική ακτινωτή διάταξη, απεικονίζονται τα διακριτικά των Αρμενιστών (Άγκυρα), των Ηλεκτρολόγων (Κεραυνός), των Μηχανικών (Προπέλα) και των Τεχνιτών Οπλισμού (τορπίλη). Το φόντο του θυρεού είναι λευκό και στο άνω μέρος αυτού αναγράφεται η ονομασία Ν.Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Η εν λόγω διάταξη ειδικοτήτων παραπέμπει απευθείας στην αρχική και βασική αποστολή της Ναυτικής Βάσης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ως Κέντρο αρχικής εκπαιδεύσεως των χαμηλόβαθμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού .

Ιστορικό

            Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1945, το Πολεμικό Ναυτικό παράλληλα με την οργάνωση άλλων υπηρεσιών, προχώρησε και στην οργάνωση της εκπαίδευσης του κατώτερου προσωπικού, αποφασίζοντας οι κύριες σχολές του να εγκατασταθούν στην περιοχή του Σκαραμαγκά, όπου προπολεμικά ευρίσκονταν η Σχολή Πυροβολικού. Έτσι το 1948 με απόφαση του Υπουργείου Ναυτικών και του Αρχηγείου Ναυτικής Εκπαίδευσης, ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (ταυτόχρονα με το Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ και το Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΟΡΟΣ) και με λειτουργούσες Σχολές τις Σχολές Ναυτιλίας/Κατεύθυνσης (Ν/Κ), Πυροβολικού (Π/Β), Ραδιοεντοπιστών (Ρ/Ε) και Μουσικών (ΜΟΥΣ).

Το Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Αντιπλοιάρχου Ηλία Κανελλόπουλου Β.Ν. Το 1999 αποφασίστηκε η ένωση των Κέντρων Εκπαιδεύσεως της περιοχής Σκαραμαγκά και Σαλαμίνας, υπό το Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας και η δημιουργία του Στρατοπέδου ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, υπαγόμενο αρχικά στον Διοικητή του Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

Στη συνέχεια την 19 Ιουνίου 2008 με την απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και στα πλαίσια βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αποφασίστηκε ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ έτσι ώστε το Κέντρο να απασχολείται με την παρεχόμενη εκπαίδευση στα στελέχη του ΠΝ, ενώ παράλληλα ιδρύθηκε η Ναυτική Βάση ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ με ξεχωριστή διοίκηση και με έργο τον στρατονομικό έλεγχο της περιοχής του Ναυτικού Οχυρού ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποστολή

Η αποστολή της Ν.Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι να μεριμνά για την υποδοχή, κατάταξη και προπαίδευση των νεοκατατασσόμενων ΕΠ.ΟΠ. και στρατευμένων θητείας, την κατάταξη και προώθηση των επιστρατευμένων εφέδρων, Υπαξιωματικών και Ναυτοδιόπων, καθώς και την παροχή στρατονομικών ευκολιών σε αντικείμενα φύλαξης/ασφάλειας, οικονομικής μέριμνας, εφοδιασμού, προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης υλικού, πυρασφάλειας, υγειονομικού κτλ στις Σχολές, αλλά και κατά περίπτωση, σε Υπηρεσίες του Π.Ν. της ευρύτερης περιοχής Σκαραμαγκά, με σκοπό τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής της ΔΝΕ.

Διαβάστε Περισσότερα

Οργάνωση

Η Ναυτική Βάση ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι υποτεταγμένη, στη ΔΝΕ, Ν. Υπηρεσία, η οποία υπάγεται με σχέση Διοικητικού Ελέγχου στον Διοικητή ΔΝΕ και Επιχειρησιακού Ελέγχου στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ) . Το επιτελείο της Ν.Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι το διοικητικό λειτουργικό όργανο, μέσω του οποίου, ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του.

Η γενική διοικητική διάρθρωση της Ν.Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, έχει την ακόλουθη δομή: 

  • Διοικητής.
  • Υποδιοικητής.
  • Διεύθυνση Κατάταξης –Προπαίδευσης.
  • Διεύθυνση Διοίκησης.
  • Διεύθυνση Επιχειρήσεων-Ασφάλειας-Πυρασφάλειας (ΔΕΑΠ).
  • Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (ΔΤΥ).
  • Διεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού.
  • Αυτοτελή Τμήματα – Γραφεία.

Ο Στόλος μας