ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ)-ΝΝΠ

Μενού

Λειτουργία

Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ)

Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ)

Τον Νοέμβριο του 2006 στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά δημιουργήθηκε το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών, για τις οικογένειεςτου Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ)

Η ανάγκη προέκυψε όταν τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και παιδιών στην Εφηβεία προσερχόταν στο Παιδιατρικό Τμήμα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών λόγω Αναπτυξιακών Διαταραχών και προβλημάτων, που αφορούσαν δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η Ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των κοινωνικών παροχών στις οικογένειες του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της, απεφάσισε την δημιουργία του Κέντρου Ειδικής Φροντίδας Παιδιών.

Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ)

Η Αποστολή του παραπάνω Κέντρου είναι:

η Αξιολόγηση και Θεραπευτική παρέμβαση των παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας που παρουσιάζουν Αναπτυξιακές Διαταραχές που αφορούν:

α. Ειδικές δυσκολίες στη Μάθηση (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία, δυσαρθρογραφία, ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες).

β. Διαταραχές λόγου, άρθρωσης, ομιλίας (δυσαρθρία, βατταρισμό, δυσπραξία, κ.λ.π.)

γ. Ελλειμματική Προσοχή με η χωρίς Υπερκινητικότητα και Παρορμητικότητα.

δ. Διαταραχές συμπεριφοράς (επιθετικότητα, κατάθλιψη, δυσκόλως χειριζόμενα παιδιά, παιδιά με χρόνια νοσήματα, κ.λ.π.).

ε. Διαταραχές, στη λεπτή αδρή κινητικότητα.

στ. Ήπια διάχυτη διαταραχή, της ανάπτυξης.

Με Σκοπό:

α. Την βελτίωση της απόδοσης και προσαρμογής των παιδιών, προσχολικής και σχολικής ηλικίας, στο σχολικό περιβάλλον, την ελαχιστοποίηση και καλυτέρευση των προβλημάτων συμπεριφοράς και λόγου, την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων τους, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν το μέγιστο δυνατόν των ικανοτήτων τους και να ενταχθούν ομαλά, στο σχολικό και κοινωνικό σύνολο.

β. Την υποστήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση της οικογένειας του παιδιού, για αποτελεσματική συμμετοχή, στην προσπάθεια της βελτίωσής του.

Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ)

γ. Την παροχή βοήθειας και υποστήριξη παιδιών με χρόνια νοσήματα (καρκίνο, νεφροπάθειες, κλπ), που παραμένουν σπίτι και χάνουν σχολικές ώρες και απομακρύνονται από το φιλικό παιδικό περιβάλλον.

Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ)

δ. Την παροχή υποστήριξης στις οικογένειες και στα παιδιά που βιώνουν θανάτους προσφιλών ατόμων, ή χωρισμούς γονέων καθώς και χρόνια προβλήματα των γονέων.

Το κέντρο λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά (ΝΝΠ) και έχει στελεχωθεί από εξειδικευμένους Δασκάλους Ειδικής Σχολικής Αγωγής, Κλινικούς/Σχολικούς Ψυχολόγους, Παθολόγους Λόγου (Λογοθεραπευτές), Εργοθεραπευτή και Κοινωνικό Λειτουργό, παρέχοντας θεραπευτικά προγράμματα και θεραπείες ως κάτωθι:

  • Αξιολόγηση Παιδιών και καθορισμός της παρέμβασης

  • Προγράμματα Σχολικής Ειδικής Αγωγής

  • Αντιμετώπιση Μαθησιακών δυσκολιών

  • Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης

  • Ομάδες Υποστήριξης Παιδιών η Οικογενειών

  • Προγράμματα Κοινωνικοποίησης

  • Προγράμματα Λογοθεραπείας

  • Προγράμματα Αποκαταστάσεως με Εργοθεραπεία

  • Ομάδες Ψυχοδράματος Δραματοθεραπείας

Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ)

Από το 2013 το ΚΕΦΠ απεφασίσθη η Διακλαδική στελέχωση του ΚΕΦΠκαι έτσι στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό που προέρχεται απόόλες τις τάξεις των ΕΔ (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ) καθώς και τουΛΣ

Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά από 08.00πμ-09.00μμ) και Σάββατο 09.00πμ-03.00 μμ

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΦΠ έως σήμερα έχουν αξιολογηθεί και δεχθεί θεραπευτική παρέμβαση πάνω από 1300 παιδιά όχι μόνο των οικογενειών στελεχών των ΕΔ αλλά και από το ΛΣ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και οικογενειών ΜΠΥ του ΥΕΘΑ

Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ)

Εκτός της κοινωνικής προσφοράς του Πολεμικού Ναυτικού και των ΕΔ στις οικογένειες των στελεχών των με την αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στο σχολικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον στόχος είναι και η εφαρμογή προγραμμάτων ανίχνευσης εκείνου του παιδικού πληθυσμού προσχολικής ηλικίας που δυνητικά θα παρουσιάσει προβλήματα στο μέλλον με σκοπό την πρώιμη παρέμβαση και την έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση. Για τον λόγο αυτό πολύ πριν από την έναρξη της κάθε νέας σχολικής περιόδου (Απρίλιο-Ιούνιο) εκτιμούνται στο ΚΕΦΠ αφενός μεν τα παιδιά που πρόκειται να παρακολουθήσουν το νηπιαγωγείο ή την Α΄ Δημοτικού για την διαπίστωση της σχολικής των ετοιμότητας, αφετέρου παιδιά της Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού για την ανίχνευση προβλημάτων που δεν έχουν εντοπισθεί.

Ο Στόλος μας