ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ναύσταθμος Κρήτης

Ο θυρεός του Ναυστάθμου Κρήτης περιέχει το γαλάζιο και το λευκό, τα οποία είναι τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Επίσης απεικονίζονται μία άγκυρα, ένας πύραυλος και μία προπέλα, τα οποία συμβολίζουν τις ναυπηγοεπισκευαστικές δυνατότητες του Ναυστάθμου, ώς και τις ικανότητες υποστήριξης διοικητικής μέριμνας των Πολεμικών Πλοίων που ελιμενίζονται σε αυτόν.

Τέλος στον θηρεό, απεικονίζεται ένας διπλός πέλεκυς πλαισιωμένος απο τα κόκκινα “διπλά ιερά κέρατα μινόταυρου”, δύο σύμβολα τα οποία είναι χαρακτηριστικά του μινωικού πολιτισμού και φανερώνουν την τοποθεσία του Ναυστάθμου.

Ιστορικό

Το ΠΝ για πρώτη φορά δημιούργησε εγκαταστάσεις στην περιοχή της Σούδας Χανίων την δεκαετία του 1920 και αφορούσαν επικοινωνίες και άμυνα του όρμου. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο και μέχρι το 1960 οργανώνεται και λειτουργεί το Αρχηγείο Κρητικού και Ιονίου Πελάγους με ένα μεγάλο μέρος του στόλου να ναυλοχεί στον όρμο της Σούδας, ενώ στην συνέχεια και μέχρι το 1976 εδρεύει η Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού. Άρχισε να λειτουργεί ως Ναυτική βάση το 1952 και από το 1959 διαμορφώθηκε σε Ναύσταθμο. Από το 1992 και εντεύθεν λειτουργεί με τη σημερινή μορφή.

Διαβάστε Περισσότερα

Οργάνωση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (2000)

Γενικές Aρμοδιότητες

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διοικησεως (Δ/ΔΔ), εκτός από τις κοινές αρμοδιότητες των Διευθυντών Διευθύνσεων, που καθορίζονται στο άρθρο 10 του ΚΟΛ και τις Διατάξεις Π.Ν, έχει αρμοδιότητα σε θέματα:

α.Ευθύνεται για την παροχή υποστήριξης ΔΜ τόσο σε Π. Πλοία που ορμούν ή επισκευάζονται στον Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), καθώς και εξασφάλισης της αποδοτικής λειτουργίας του ναυστάθμου, παρέχοντας τις κάτωθι ευκολίες:

(1) Ελλιμενισμού Π. Πλοίων.

(2) Κάλυψη αναγκών σε τροχαίο υλικό.

(3) Ενδιαίτησης και σίτισης προσωπικού των επισκευαζόμενων Π. Πλοίων.

(4) Συνδρομής στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και διαρροών.

(5) Παροχής θαλασσινού νερού για χρήση στα δίκτυα πυρκαγιάς – υγιεινής.

(6) Αποκομιδής των απορριμμάτων και των καταλοίπων.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Στόλος μας