ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Μενού

To NNA είναι Νοσοκομείο τριτοβάθμιας περίθαλψης. Παρέχει την δυνατότητα πλήρους ή μερικής ειδίκευσης και εκπαίδευσης στις κάτωθι κατηγορίες: 

  1. Στους Μονίμους Υγειονομικούς Αξιωματικούς Ιατρούς του Πολεμικού Ναυτικού και των άλλων κλάδων των Ε.Δ. καθώς και ξένων χωρών.
  2. Σε στρατευμένους Ιατρούς.
  3. Στους Πολίτες ειδικευόμενους Ιατρούς που δηλώνουν επιθυμία ειδικεύσεως σ’αυτά, μέσω του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
  4. Στους Υπαξιωματικούς και στρατεύσιμους ειδικότητος Νοσηλευτή.
  5. Στους σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής.
  6. Στους Φοιτητές Ιατρικής Σχολής και σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., και Τεχνικών Λυκείων.

Οι Ιατρικές Ειδικότητες οι οποίες βάσει Απόφασης του ΚΕΣΥ δίδονται στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Πλήρης 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 5 Έτη (πλήρης) 2
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 4 Έτη (πλήρης) 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 4 Έτη 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 1, 5 Έτη —–
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 5 Έτη (πλήρης) 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 3 Έτη 2
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 3 Έτη 2
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 3 Έτη —–
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 Έτη —–
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 Έτη (πλήρης) 2
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Πλήρης 2
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 Έτη —–
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 2 Έτη 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5 Έτη (πλήρης) 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ 1 Έτος —–
ΩΡΛ 4 Έτη (πλήρης) 3
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Πλήρης —–
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Πλήρης —–
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πλήρης —–

 

Ο Στόλος μας