ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)

Γενικά

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), είναι το επιτελικό όργανο, το οποίο βοηθάει τον Αρχηγό του ΓΕΝ στην άσκηση των καθηκόντων του, σε καιρό ειρήνης και πολέμου, και, μέσω αυτού, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) στην άσκηση Διοίκησης και Ελέγχου πάνω στο προσωπικό, το υλικό και τα μέσα του Πολεμικού Ναυτικού.

Το ΓΕΝ είναι επίσης, ένα από τα κύρια επιτελικά όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) – και μάλιστα το κατ’ εξοχήν αρμόδιο για τη Ναυτική Ισχύ – με τα οποία συντελείται η διαμόρφωση και ενάσκηση της Εθνικής Στρατηγικής, ο προγραμματισμός ανάπτυξης των δυνάμεων, η διάθεση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, η οργάνωση και εκπόνηση των πολεμικών σχεδίων, η εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα και η αμυντική παραγωγή. Η διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής και η εφαρμογή των προγραμμάτων ανάπτυξης των Ε.Δ. εισάγονται στο ΣΑΓΕ, για την υποβολή γνωματεύσεων προς τον ΥΕΘΑ και την τελική έγκρισή τους.

Διάρθρωση του Επιτελείου

Το ΓΕΝ του οποίου προιστάμενος είναι ο Α/ΓΕΝ, συγκροτείται γενικά:

I. Από τον Υπαρχηγό του ΓΕΝ, ο οποίος διοικεί, διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει το Επιτελείο.

II. Από τους υπαγόμενους απ’ ευθείας στον Αρχηγό ΓΕΝ, Γενικό Επιθεωρητή Π.Ν. και Οικονομικό Επιθεωρητή, και από αυτοτελείς Διευθύνσεις και Γραφεία που επίσης υπάγονται απ’ ευθείας στον ίδιο.

III. Από αυτοτελείς Διευθύνσεις και Γραφεία που υπάγονται απ’ ευθείας στον Υ/ΓΕΝ.

IV. Από τους υπαγόμενους στον Υ/ΓΕΝ Κλάδους του ΓΕΝ, με τις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και Γραφεία που αυτοί περιλαμβάνουν.

Ο Στόλος μας