ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρος

Αποτελείται από σύμπλεγμα άγκυρας, όπλου και ξιφολόγχης. Η παράσταση συμβολίζει το ναυτικό και στρατιωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης που το Κέντρο παρέχει στους νεοκατατασσόμενους στρατευσίμους.

Ιστορικό

     Το 1827 ιδρύθηκε στην πόλη του  Πόρου  ο πρώτος Ναύσταθμος της ελεύθερης Ελλάδος και το 1831 ανακοινώνεται επίσημα η νέα του θέση στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ. Η «Ναυτική Υπηρεσία του εν Πόρω Ναυστάθμου» διατηρήθηκε με αυτή την ονομασία μέχρι το 1833, οπότε συγκροτήθηκε από τον Όθωνα το «Διευθυντήριο επί των Ναυτικών» με διττή υπόσταση Ναυαρχείου και Ναυστάθμου. Το 1843 το «Διευθυντήριο επί των Ναυτικών» ονομάστηκε «Ναυτικόν Διευθυντήριον» με υποτεταγμένες υπηρεσίες το Ναύσταθμο, το Λόχο Τεχνιτών, το Λόχο Πρεσβυτών, το Ναυτικό Νοσοκομείο Πόρου και το Ναυτοδικείο, μέχρι το 1878. Μετά τη μεταφορά του Ναυστάθμου στη Σαλαμίνα, το 1878, η βάση του Πόρου χρησιμοποιήθηκε σαν Κέντρο Εκπαίδευσης ναυτών και γι’ αυτό εξάλλου μετονομάστηκε σε «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ». Στη συνέχεια και μέχρι τις αρχές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εγκαταστάθηκαν στο «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» το Συγκρότημα Σχολών Π.Ν. μαζί με την Ανωτέρα Διοίκηση Σχολών (ΑΔΣ), καθώς και το Αρχηγείο Εκπαιδευτικής Μοίρας. Μετά την απελευθέρωση λειτούργησε εκ νέου ως Κέντρο Προπαιδεύσεως και Εκπαιδεύσεως Ειδικοτήτων Ναυτών και Ναυτοπαίδων, μέχρι το 1952. Από το 1952 έως το 1991 χρησιμοποιήθηκε σαν Σχολή Υπαξιωματικών Π.Ν. με διάφορες ονομασίες: «ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ», «ΣΔΥΝ» και «ΣΜΥΝ». Τον Αύγουστο του 1991 η ΣΜΥΝ μεταφέρθηκε στο Σκαραμαγκά και έκτοτε λειτουργεί ως Κέντρο Εκπαίδευσης με την ονομασία «ΚΕ ΠΟΡΟΣ». Το 2011 άρχισαν να διαμορφώνονται και να διατίθενται για πρώτη φορά πέντε (5) ξενώνες για τον παραθερισμό Αξιωματικών (Ε) -Υπαξιωματικών. Από τον Απρίλιο του 2013 βρίσκονται πλέον σε διάθεση συνολικά δεκαπέντε (15) ξενώνες, οι οποίοι εξυπηρετούν ανάγκες παραθερισμού για τους Ανθυπασπιστές-Υπαξιωματικούς του ΠΝ.

Αποστολή

Αποστολή του ΚΕ ΠΟΡΟΣ είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης του κατώτερου εθελοντικού στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και των στρατευμένων θητείας και εφέδρων του Π.Ν, η παροχή ευκολιών παραθερισμού στους δικαιούμενους και στα μέλη των οικογενειών τους και η διατήρηση ετοιμότητας παροχής υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας σε δραστηριότητες του Π.Ν.

Οργάνωση

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

Πρόκειται για λιθόκτιστη διώροφη οικοδομή που ανεγέρθη το 1846 και προοριζόταν για θερινό ανάκτορο του βασιλέα Όθωνα. Σήμερα χρησιμοποιείται για στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕ ΠΟΡΟΣ, για διαμερίσματα Αξιωματικών καθώς και για ξενώνες παραθεριστών.

ΤΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Δύνανται να ενδιαιτηθούν συνολικά περίπου 1013 άτομα σε περίπτωση παροχής υποστήριξης ΔΜ σε δραστηριότητες του ΠΝ.

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

Χρησιμοποιείται για τη σίτιση Ναυτών μονίμου πληρώματος. Είναι χωρητικότητας 320 ατόμων. Η αίθουσα είναι κατάλληλη για παρουσιάσεις, διαλέξεις κ.λ.π.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΠΟΡΟΥ ( Ν.Θ.Π.)

Το Ν.Θ.Π. παρέχει υγειονομική περίθαλψη στους παραθεριστές, στο μόνιμο προσωπικό του κέντρου, στο νεοκατατασσόμενο προσωπικό, καθώς και  παροχή πρώτων βοηθειών σε έκτακτα περιστατικά πολιτών ασθενών, κατοίκων της περιοχής Πόρου. Υφίσταται Ακτινολογικό εργαστήριο με ακτινολόγο, το οποίο εξυπηρετεί εκτός από τις ανάγκες Κέντρου και έκτατα περιστασιακά πολιτών Ν. Πόρου.

Διαβάστε Περισσότερα

Ξενώνες

     Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρος, διατίθενται δεκαπέντε (15) ξενώνες προς παραθερισμό, με μέγιστο χρόνο παραμονής μια (1) βδομάδα.

     Δικαιούμενοι παραθερισμού είναι οι μόνιμοι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί ΠΝ, οι  οποίοι επιλέγονται και κατόπιν αιτήσεως τους με μέριμνα ΓΕΝ. Διατίθεται επίσης ένας δίκλινος ξενώνας για τους εν αποστρατεία Αξιωματικούς-Υπαξιωματικούς ΠΝ.

    Το  ημερήσιο  κόστος  διαμονής στους διατιθέμενους ξενώνες, καθορίζεται από το ΓΕΝ αναλόγως χωρητικότητας διαμερίσματος για τις καθημερινές ή για χρήση ολόκληρης περιόδου, ενώ αναπροσαρμόζεται για  μεμονωμένη διαμονή  τα Σαββατοκύριακα.

     Η  οικονομική  τακτοποίηση  εκτελείται  με  την  άφιξη των παραθεριστών στο Γραφείο Ξενώνων του ΚΕ ΠΟΡΟΣ, ενώ σε περίπτωση διακοπής του παραθερισμού, για οιοδήποτε λόγο, το μίσθωμα δεν επιστρέφεται.

     Επισημαίνεται ότι η  αναχώρηση την τελευταία ημέρα διαμονής πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 10:00 με σκοπό την προετοιμασία του Ξενώνα για τη φιλοξενία του επόμενου παραθεριστή από τις 14:00 της ίδιας ημέρας.

     Για  την  ευκολία  των  παραθεριστών  σε  κάθε  Ξενώνα υπάρχει μικρό οικιακό  ψυγείο, κλιματιστική μονάδα και τηλεόραση. Επιπλέον οι παραθεριστές δύνανται να κάνουν χρήση της Πλαζ ΚΕ ΠΟΡΟΣ, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό της, η οποία ευρίσκεται στο Νοτιοανατολικό τμήμα του γηπέδου.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Στόλος μας