ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Αντιναύαρχος (Μ) Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠΝ

Διοικητής ΔΔΜΝ

Ο Αντιναύαρχος (Μ) Παναγιώτης Δημητρόγλου Π.Ν. ανέλαβε καθήκοντα Διοικητού Διοικήσεως Διοικητικής Μερίμνης Ναυτικού  στις 6 Μαρτίου 2024. Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1967. Εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στις 9 Σεπτεμβρίου 1985 και αποφοίτησε το 1989 με τον βαθμό του Σημαιοφόρου (Μ) ΠΝ.

Έχει υπηρετήσει σε μονάδες κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού ως Αξιωματικός Επιστασιών, Βος  και Αος Μηχανικός.

Επίσης έχει υπηρετήσει σαν Επιτελής/Τμηματάρχης Τεχνικής Διεύθυνσης  στο ΝΣ, Τμηματάρχης ναυπηγικού τμήματος στο ΝΚ Ελευσίνας και μέλος της ΜΟΕΠ-6  της ΓΔΑΕΕ,  Τμηματάρχης Δ2-ΙΙ στον Δ΄ Κλάδο ΓΕΝ,  Τμηματάρχης και   Διευθυντής στη Διεύθυνση μονάδων επιφάνειας της ΓΕΝ/ΔΕΞ, Διοικητής του ΝΚ Ελευσίνας και πρόεδρος της ΜΟΕΠ-6  της ΓΔΑΕΕ, Διευθυντής της Τεχνικής Διεύθυνσης του ΝΣ και Διευθυντής του Δ΄ Κλάδου της ΔΔΜΝ.

Στις 10 Μαρτίου 2020 προήχθη σε Αρχιπλοίαρχο (Μ) και στις 26 Μαρτίου 2020 ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

Στις 19 Μαρτίου 2022 ανέλαβε καθήκοντα Υποδιευθυντή στη Διεύθυνση Εξοπλισμών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).

Στις 2 Μαρτίου 2023 προήχθη σε Υποναύαρχο και στις 9 Μαρτίου 2023 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή στη Γενική Επιθεώρηση του Πολεμικού Ναυτικού.

Στις 1 Μαρτίου 2024 προήχθη σε Αντιναύαρχο.

Ο Αντιναύαρχος (Μ)  Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠN είναι κάτοχος των εξής Εξειδικεύσεων/Πτυχίων:

Σχολείου ΓΕ (1992), Naval Engineering Degree Ναυπηγών και MSc in Ocean System Management  (Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ)-ΗΠΑ)  (έτος αποφοίτησης 1998), Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ) (2000), Μηχανικού Συγκολλήσεων (SLV, Duisburg- Γερμανία), Σχολή Εθνικής Άμυνας (2016).

Μιλάει αγγλικά.

Είναι πατέρας μιας κόρης.

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του Μετάλλια και Διαμνημονεύσεις.

Ο Στόλος μας