ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διοίκηση Υποβρύχιων Καταστροφών

Αποτελείται από συνδυασμό ενός καρχαρία που υποδηλώνει την ικανότητα για υποβρύχιες επιχειρήσεις περισσής ισχύος, μιας άγκυρας βρετανικού ναυαρχείου σύμβολο του Πολεμικού μας Ναυτικού και πτέρυγες αλεξιπτωτιστού που υποδηλώνουν την ικανότητα επιχειρήσεως από αέρος σε συνδυασμό φόντου από γαλάζιο του Αιγαίου χρώμα και μπλε του Ναυτικού. Φέρει μετωπίδα με το ακρωνύμιο Δ.Υ.Κ.   

Ιστορικό

Μετά την είσοδο της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, το Πολεμικό Ναυτικό έστειλε στις ΗΠΑ μια ομάδα Αξιωματικών και Υπαξιωματικών προκειμένου να εκπαιδευτούν στις υποβρύχιες καταστροφές ώστε να καταστούν ικανοί να εκτελούν τις προαποβατικές επιχειρήσεις. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ιδρύεται το 1957 η Σχολή Υποβρυχίων Κατά-στροφών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Κανελλόπουλος με αποστολή την εκπαίδευση προσωπικού στις υποβρύχιες καταστροφές για την υποστήριξη των πλοίων αποβάσεως του Στόλου.  Το 1958 αναδιοργανώθηκε και μετονο-μάστηκε σε Διοίκηση Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Δ/ΟΥΚ), μεταφέ-ροντας την έδρα της στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, όπου και οι σημερινές εγκαταστάσεις, ενώ τον επόμενο χρόνο (1959) μετονομάστηκε σε Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ), ονομασία την οποία διατήρησε έως το 2002 οπότε και αναβαθμίστηκε σε Επιχειρησιακή Διοίκηση (ΔΥΚ) του Αρχηγείου Στόλου. Η ΔΥΚ λόγω της ιδιαίτερης φύσης τη αποστολής της, ήταν από τις πρώτες διοικήσεις του Πολεμικού Ναυτικού που στελεχώθηκαν αποκλειστικά από μόνιμα στελέχη, τα οποία επανδρώνουν τις επιχειρησιακές ομάδες, τα μέσα και στελεχώνουν το επιτελείο της.

Αποστολή

Η Αποστολή της ΔΥΚ είναι να οργανώνει, εκπαιδεύει, συντηρεί, παρέχει ασφάλεια, και να διατηρεί σε ετοιμότητα τις επιχειρησιακές ομάδες και τα λοιπά υποστηρικτικά μέσα, με σκοπό την εξασφάλιση της δυνατότητας ανάληψης έργων στην ειρήνη και στον πόλεμο, τα οποία απορρέουν από την αποστολή του Α.Σ. και σύμφωνα με την ισχύουσα Επιχειρησιακή Σχεδίαση.

Έργα

Τα έργα που καλούνται να αναλάβουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες και τα Μέσα της ΔΥΚ είναι τα ακόλουθα:

  1. Ειδική Επιτήρηση Αναγνώριση (Special Reconnaissance – SR)
  2. Άμεσες Επιθετικές Ενέργειες (Direct Action – DA)
  3. Στρατιωτική Υποβοήθηση (Military Assistance – MA)
  4. Ειδικά Έργα ΔΥΚ

              α.  Αντιναρκικές Επιχειρήσεις Πολύ Ρηχών Υδάτων (VSW).

              β.  Επιχειρήσεις MIO/VBSS (Opposed Boardings).

              γ.  Συνδρομή σε επιχειρήσεις Ε-Δ κατά την μάχη (CSAR) και ανάκτησης προσωπικού (Personnel Recovery – PR).

              δ.  Συμβολή στην Έρευνα-Διάσωση Υ/Β μέσω ανάπτυξης Ομάδας Ταχείας Επέμβασης Διάσωσης Υποβρυχίου – ΟΤΕΔΥ (Submarine Parachute Assistance Group SPAG).

              ε.  Εξουδετερώσεις αυτοσχέδιων / τυποποιημένων εκρηκτικών μηχανισμών στην Ελληνική Θαλάσσια Επικράτεια και εντός Ναυτικών Εγκαταστάσεων.

Οργάνωση

Η ΔΥΚ διατηρεί τυπική οργάνωση Διοικήσεως του Αρχηγείου Στόλου, ήτοι:

          α.  Διοικητής

          β.  Επιστολέας

          γ.  Διεύθυνση Διοίκησης

          δ.  Διεύθυνση Επιχειρήσεων

          ε.  Διεύθυνση Υποστήριξης Επιχειρήσεων

          στ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης

          ζ.  Διεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού

          η.  Ανεξάρτητα Γραφεία:

              (1)     Γραφείο Διοικητή

              (2)     Γραφείο Υγείας, Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

              (3)     Γραφείο Δικαστικών Υποθέσεων

              (4)     Γραμματεία Επιτελείου

              (5)     Υπαρχείο ΕΤΝΑ

 

Πλοία Διοικήσεως

Η ΔΥΚ διατηρεί στολίσκο Σκαφών Ανορθοδόξου Πολέμου Ταχείας Αντίδρασης (ΣΑΠ-ΤΑ), Σκαφών Ανορθοδόξου Πολέμου Ταχείας Μεταφοράς με δυνατότητα ταχύτατης αναπτύξεως σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας ή και εκτός αυτής, καθώς και τα βοηθητικά για την εκτέλεση της αποστολής Α/Β ΗΡΑΚΛΕΙΑ και ΒΒ 39.

Ο Στόλος μας