ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών

Αποτελείται από συνδυασμό ενός καρχαρία που υποδηλώνει την ικανότητα για υποβρύχιες επιχειρήσεις περισσής ισχύος, μιας άγκυρας βρετανικού ναυαρχείου σύμβολο του Πολεμικού μας Ναυτικού και πτέρυγες αλεξιπτωτιστού που υποδηλώνουν την ικανότητα επιχειρήσεως από αέρος σε συνδυασμό φόντου από γαλάζιο του Αιγαίου χρώμα και μπλε του Ναυτικού. Φέρει μετωπίδα με το ακρωνύμιο Σ.Υ.Κ.

Ιστορικό

Μετά την είσοδο της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, το Πολεμικό Ναυτικό έστειλε στις ΗΠΑ μια ομάδα Αξιωματικών και Υπαξιωματικών προκειμένου να εκπαιδευτούν στις υποβρύχιες καταστροφές ώστε να καταστούν ικανοί να εκτελούν τις προαποβατικές επιχειρήσεις. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ιδρύεται το 1957 η Σχολή Υποβρυχίων Κατά-στροφών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Κανελλόπουλος με αποστολή την εκπαίδευση προσωπικού στις υποβρύχιες καταστροφές για την υποστήριξη των πλοίων αποβάσεως του Στόλου.  Το 1958 αναδιοργανώθηκε και μετονο-μάστηκε σε Διοίκηση Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Δ/ΟΥΚ), μεταφέ-ροντας την έδρα της στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, όπου και οι σημερινές εγκαταστάσεις, ενώ τον επόμενο χρόνο (1959) μετονομάστηκε σε Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ), ονομασία την οποία διατήρησε έως το 2002 οπότε και αναβαθμίστηκε σε Επιχειρησιακή Διοίκηση (ΔΥΚ) του Αρχηγείου Στόλου. Η ΔΥΚ λόγω της ιδιαίτερης φύσης τη αποστολής της, ήταν από τις πρώτες διοικήσεις του Πολεμικού Ναυτικού που στελεχώθηκαν αποκλειστικά από μόνιμα στελέχη, τα οποία επανδρώνουν τις επιχειρησιακές ομάδες, τα μέσα και στελεχώνουν το επιτελείο της.

Αποστολή

Η Αποστολή της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών είναι να παρέχει την κατάλληλη εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και να αναπτύσσει ενιαίο πνεύμα στο προσωπικό το οποίο φοιτά στα σχολεία τα οποία λειτουργούν σε αυτήν, καθώς και να διεξάγει την αναγκαία περιοδική συντήρηση ικανότητας των Υποβρυχίων Καταστροφέων (Υ/ΚΤ) του Π.Ν, με σκοπό την εξασφάλιση της στελέχωσης του Π.Ν. με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στην εκτέλεση υποβρυχίων αποστολών καθώς και αποστολών ανορθόδοξου πολέμου και δολιοφθορών.

Οργάνωση

Η γενική διοικητική διάρθρωση της ΣΥΚ, έχει την ακόλουθη δομή:

·       Διοικητής

·       Υποδιοικητής

·       Διεύθυνση Σπουδών

·       Τμήμα Εκπαίδευσης

·       Τμήμα Προσωπικού

·       Γραμματεία Σχολής

Σχολεία/Παρεχόμενες Εκπαιδεύσεις

Στη ΣΥΚ λειτουργούν τα κάτωθι σχολεία βασικής εκπαιδεύσεως:

  1. Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ).

          α.       Σκοπός του σχολείου είναι η απόκτηση από τους εκπαιδευομένους των βασικών γνώσεων, οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς να στελεχώσουν τις Επιχειρησιακές Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών της ΔΥΚ και τα αντίστοιχα ειδικά τμήματα των έτερων Κλάδων των ΕΔ και ΣΑ, μέσω των προβλεπόμενων ανά Κλάδο / Σώμα διαδικασιών.

          β.       Σε αυτό μπορεί να συμμετέχει προσωπικό των ΕΔ και ΣΑ, καθώς επίσης και στρατιωτικό προσωπικό ξένων κρατών. Η διάρκεια του σχολείου είναι τριάντα δύο (32) εβδομάδες και τα αντικείμενα της εκπαίδευσης σε γενικές γραμμές είναι, η φυσική κατάσταση, η αντοχή σε ψυχική και σωματική κόπωση, οι καταδύσεις με όλους τους τύπους των αυτόνομων καταδυτικών συσκευών μέχρι βάθους σαράντα (40) μέτρων, οι υδρογραφήσεις/αναγνωρίσεις ακτών αποβάσεως, οι πολεμικές τέχνες, η χρήση φορητού οπλισμού και τυποποιημένων εκρηκτικών υλών, ο ανορθόδοξος πόλεμος και η διεξαγωγή ειδικών επιχειρήσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ/ΚΤ

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Στόλος μας