ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Καριέρα Αξιωματικού

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) είναι Ανωτάτη Σχολή ισότιμη με τα άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του κράτους υπαγόμενη στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Αποστολή της Σχολής είναι

α. η παροχή κατάλληλης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στρατιωτικής, ναυτικής και φυσικής αγωγής ώστε οι αποφοιτώντες Ναυτικοί Δόκιμοι να καταστούν ικανοί Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και

β. η προαγωγή της Ναυτικής επιστήμης και έρευνας. Στη Σχολή εκπαιδεύονται Μάχιμοι και Μηχανικοί Ναυτικοί Δόκιμοι με τετραετή φοίτηση. Οι Ελληνες σπουδαστές εισάγονται μέσω του γενικού συστήματος εισαγωγής φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) με προϋπόθεση την επιτυχή τους συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, αθλητική και ψυχοτεχνική δοκιμασία). Στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών και αλλοδαποί σπουδαστές φοιτούν στη Σχολή. Τέλος, η ΣΝΔ παρέχει μονοετή εκπαίδευση στους Δόκιμους Σημαιοφόρους του Λιμενικού Σώματος.

Η χειμερινή περίοδος εκπαιδεύσεως (Σεπτέμβριος-Ιούνιος) είναι αφιερωμένη στην ακαδημαϊκή, ναυτική και στρατιωτική εκπαίδευση των Ναυτικών Δοκίμων. Η θερινή περίοδος εκπαιδεύσεως (Ιούνιος-Αύγουστος) εστιάζεται στην πρακτική κατάρτιση των Ναυτικών Δοκίμων επί πλοίου, κατά τη διάρκεια του ετήσιου εκπαιδευτικού πλού. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι τεταρτοετείς Ναυτικοί Δόκιμοι ονομάζονται Σημαιοφόροι με Προεδρικό Διάταγμα και τοποθετούνται σε ένα από τα πλοία του Στόλου ξεκινώντας τη σταδιοδρομία τους ως Αξιωματικοί του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Αναλυτικά η ιστοσελίδα : www.hna.gr

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων βρίσκεται στη διεύθυνση:
Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού / Χατζηκυριάκειο-Πειραιά, ΤΚ: 18539

Γραφείο Εισαγωγικών Εξετάσεων: 210-4581337

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων: 210-4581316 / 210-4581326

 

Ο Στόλος μας