ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας (ΔΔΜΝ)

Θυρεός

Ο Θυρεός της ΔΔΜΝ αποτελείται από την Άγκυρα που είναι το σύμβολο του Πολεμικού Ναυτικού, την Μέλισσα που συμβολίζει την Εργατικότητα και τα Φύλλα Δρυός που είναι το σύμβολο Σταθερότητας και αποτελεσματικότητας που πρέπει να έχει η Διοικητική Μέριμνα προς τις Υπηρεσίες και τα Πλοία.

Ιστορικό

Η Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), ιδρύθηκε το 1968 σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου από 04-07-68 και η αρχική της ονομασία ήταν Αρχηγείο Διοικητικής Μέριμνας (ΑΔΜ) με έδρα τη Σούδα.

Το Αρχηγείο Διοικητικής Μέριμνας μαζί με τα Αρχηγείο Στόλου, επίσης με έδρα τη Σούδα, Αρχηγείο Ναυτικών Περιοχών (ΑΝΠ) με έδρα το Ναύσταθμο Σαλαμίνας και το Αρχηγείο Προσωπικού (ΑΠΕ) με έδρα το Σκαραμαγκά , αποτελούσαν τα τέσσερα υποτεταγμένα στο ΓΕΝ αρχηγεία.

Η ταραγμένη πολιτική περίοδος δεν επέτρεψε την εφαρμογή της απόφασης αυτής. Έτσι η Διοίκηση με τη σημερινή της ονομασία ,παρέμεινε στα Χανιά με έδρα τις Μουρνιές, πρώτος διοικητής ήταν ο Υποναύαρχος Ι. Αθανασίου ΒΝ.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποστολή

Η αποστολή της ΔΔΜΝ είναι, να μεριμνά για την οργάνωση, διοίκηση, εκπαίδευση, συντήρηση, ασφάλεια και ετοιμότητα των Υπηρεσιών και βοηθητικών Πλοίων που υπάγονται σ’ αυτή, καθώς και να εξασφαλίζει αποτελεσματική υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας στις μονάδες του Π.Ν, εντός των ορίων των εντολών και κατευθύνσεων του ΓΕΝ, με σκοπό, την κάλυψη, από άποψη Διοικητικής Μέριμνας, όλων των δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, όπως απορρέουν από την αποστολή του Π.Ν. και από την Επιχειρησιακή Σχεδίαση που είναι σε ισχύ.

Η ΔΔΜΝ αποτελεί «Μεγάλη Διοίκηση» του Π.Ν, που υπάγεται με σχέση πλήρους διοίκησης στον Α/ΓΕΝ.

Οργάνωση

Ο Δ/ΔΔΜΝ έχει τις ευθύνες, αρμοδιότητες, την εξουσία και τη δικαιοδοσία του Διοικητή Μεγάλης Διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται στις Διατάξεις του ΠΝ. Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος απέναντι στον Α/ΓΕΝ, για την εκπλήρωση της αποστολής τής , ενώ σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αντικαθίσταται από τον Αρχιεπιστολέα (ΑΕ/ΔΔΜΝ).

Ο Αρχιεπιστολέας είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητή και είναι υπεύθυνος για την άρτια λειτουργία του επιτελείου. Έχει τις γενικές ευθύνες, αρμοδιότητες και δικαιοδοσία επί του συνόλου του προσωπικού του επιτελείου της.

Το επιτελείο είναι το διοικητικό λειτουργικό όργανο, μέσω του οποίου, ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του και αποτελείται από πέντε Κλάδους και έξι αυτοτελή γραφεία:

Ο Διευθυντής Α’ Κλάδου, έχει αρμοδιότητα σε θέματα επιχειρησιακής σχεδίασης και πολιτικής, πληροφοριών, ασφάλειας, επιχειρήσεων και ασκήσεων, επιχειρησιακής εκπαίδευσης, επικοινωνιών και Ην Πολέμου, πληροφορικής και μηχανοργάνωσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Διατελέσαντες Διοικητές

ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

 

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. Ν.ΣΑΡΡΗΣ 6-10-58 ΕΩΣ 5-12-59
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ 12-12-59 ΕΩΣ 5-12-60
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. Σ. ΑΥΓΕΡΗΣ 22-12-60 ΕΩΣ 2-12-61
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. Α. ΡΑΛΛΗΣ 2-12-61 ΕΩΣ 29-4-64
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 29-4-64 ΕΩΣ 10-11-65
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. Κ. ΕΓΚΛΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ 10-11-65 ΕΩΣ 5-1-67
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν Δ. ΣΟΥΤΣΟΣ 5-1-67 ΕΩΣ 14-1-67
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. ΙΠ. ΔΕΔΕΣ 14-1-67 ΕΩΣ 24-4-67
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν Ι. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 24-4-67 ΕΩΣ 22-5-67
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. Α. ΡΟΖΑΚΗΣ 22-5-67 ΕΩΣ 14-12-67
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β.Ν Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ 14-12-67 ΕΩΣ 25-6-68
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ 25-6-68 ΕΩΣ 20-12-68
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20-12-68 ΕΩΣ 1-3-69
ΔΙΟΙΚΗΤΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1-3-69 ΕΩΣ 26-6-69
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β.Ν. Ν. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ 26-6-69 ΕΩΣ 12-6-71
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Π. ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ 12-6-71 ΕΩΣ 12-8-71
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 12-8-71 ΕΩΣ 6-6-73
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Β. ΜΗΤΣΑΚΟΣ 6-6-73 ΕΩΣ 15-6-74
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 15-6-74 ΕΩΣ 19-6-76
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 19-6-76 ΕΩΣ 1-6-77
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΜΑΝΩΛΟΣ 1-6-77 ΕΩΣ 25-8-77
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ι. ΦΑΚΙΔΗΣ 25-8-77 ΕΩΣ 5-1-78
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΦΑΚΙΔΗΣ 5-1-78 ΕΩΣ 17-5-79
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΞΥΔΙΑΣ 17-5-79 ΕΩΣ 1-6-81
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ 1-6-81 ΕΩΣ 13-1-82
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΓΚΙΟΚΕΖΑΣ 13-1-82 ΕΩΣ 12-3-82
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 12-3-82 ΕΩΣ 26-3-82
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΚΕΛΑΪΔΗΣ 26-3-82 ΕΩΣ 21-12-84
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 21-12-84 ΕΩΣ 11-3-85
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 11-3-85 ΕΩΣ 14-6-85
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 14-6-85 ΕΩΣ 10-3-86
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΚΑΤΑΓΑΣ Π.Ν. 10-3-86 ΕΩΣ 14-1-88
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 14-1-88 ΕΩΣ 26-7-89
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π.Ν. 26-7-89 ΕΩΣ 8-5-90
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Η. ΔΡΙΚΟΣ Π.Ν. 8-5-90 ΕΩΣ 26-2-92
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Η. ΔΡΙΚΟΣ Π.Ν. 26-2-92 ΕΩΣ 11-3-92
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ Π.Ν. 11-3-92 ΕΩΣ 5-3-93
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν. 5-3-93 ΕΩΣ 23-12-93
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΝΟΜΙΚΟΣ Π.Ν. 23-12-93 ΕΩΣ 16-3-95
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Α ΝΑΝΟΣ. Π.Ν. 16-3-95 ΕΩΣ 8-3-96
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ  Κ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Π.Ν. 8-3-96 ΕΩΣ 6-3-97
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Α. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Π.Ν. 6-3-97 ΕΩΣ 10-3-98
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ  Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Π.Ν. 10-3-98 ΕΩΣ 9-3-99
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Μ. ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ Π.Ν 9-3-99 ΕΩΣ 5-3-01
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ  Γρ. ΧΑΤΖΗΣ Π.Ν 5-3-01 ΕΩΣ 7-3-02
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν 7-3-02 ΕΩΣ 28-2-05
ΑΝΤΙΝΑΥΡΧΟΣ (Μ) Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν 1-3-05 ΕΩΣ 6-3-05
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Β. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν. 7-3-05 ΕΩΣ 10-3-06
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Α. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ Π.Ν 10-3-06 ΕΩΣ 8-3-07
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Ε. ΜΗΤΡΟΥ Π.Ν 8-3-07 ΕΩΣ 5-3-08
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Π. ΚΟΛΛΙΑΣ Π.Ν. 5-3-08 ΕΩΣ 10-3-09
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ  Κ. ΓΚΙΩΝΗΣ Π.Ν 10-3-09 ΕΩΣ 10-3-10
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Κ. ΑΓΙΑΤΖΙΔΗΣ Π.Ν 10-3-10 ΕΩΣ 4-11-11
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Π. ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ Π.Ν. 4-11-11 ΕΩΣ 8-3-13
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Η.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν 14-3-13 ΕΩΣ 16-10-15
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Γ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν 16-10-15 ΕΩΣ 11-3-16
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Μ.ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ Π.Ν 11-3-16 ΕΩΣ 26-1-17
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Ν. ΚΑΦΕΤΣΗΣ Π.Ν 26-1-17 ΕΩΣ 1-3-17
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Ν. ΚΑΦΕΤΣΗΣ Π.Ν 1-3-17 ΕΩΣ 28-1-19
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) A. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν 29-1-19 ΕΩΣ 9-3-20
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ (Μ) Γ. ΜΠΑΜΠΛΕΝΗΣ Π.Ν 9-3-20 ΕΩΣ -

Ο Στόλος μας