ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κανονιοφόροι

ΤΥΠΟΥ "OSPREY HSY 56A"

Κ/Φ ΚΡΑΤΑΙΟΣ (Ρ 269)
Κ/Φ ΑΗΤΤΗΤΟΣ (Ρ 268)
Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (Ρ 267)
Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ (Ρ 266)

ΤΥΠΟΥ "OSPREY-55"

Κ/Φ ΝΑΥΜΑΧΟΣ (Ρ 19)
Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ (Ρ 18)

ΤΥΠΟΥ "HSY 56"

Κ/Φ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ (Ρ-61)
Κ/Φ ΚΑΣΟΣ (Ρ 57)

ΤΥΠΟΥ "ASHEVILLE"

Κ/Φ ΟΡΜΗ (Ρ 230)
Κ/Φ TOΛMH (P 229)

Ο Στόλος μας