ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Ναύσταθμος Σαλαμίνας

Στο άνω αριστερό τμήμα του θυρεού απεικονίζεται μία Αθηναϊκή τριήρης, ενώ στο κάτω δεξιό το σύμπλεγμα μίας έλικας, μίας άγκυρας και ενός βλήματος.

Η τριήρης συνδέεται ιστορικά με τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, όχι μόνο διότι ο στόλος των Ελλήνων αποτελούνταν από πλοία του συγκεκριμένου τύπου, αλλά και γιατί αυτή έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του Ναυστάθμου.

Ο έλικας, η άγκυρα και το βλήμα υποδηλώνουν τη συμβολή του Ναυστάθμου στη διατήρηση του αξιόπλοου και του αξιόμαχου των Πολεμικών Πλοίων.

Ιστορικό

Ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ομώνυμου Δήμου. Από το 1881 αρχίζει η εντατική οικοδόμησή του στη θέση «Αράπη».

Τα πρώτα έργα που άρχισαν να κατασκευάζονται ήταν το Νεώλκειο, οι υποδομές ενδιαίτησης των εργατών, καθώς και ένας προβλήτας μήκους 150 μέτρων για την πρόσδεση των πλοίων, ενώ η αρχική δαπάνη προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 465.302 δραχμών. Ακολούθησε η κατασκευή άλλων έργων υποδομής, όπως του λεμβουργείου, του πυροτεχνουργείου, αριθμού οικημάτων, αποθηκών και συνεργείων, καθώς και του «Διευθυντήριου» δηλαδή του οικήματος και του γραφείο του Διευθυντή του Ναυστάθμου, το οποίο διατηρείται σε άριστη κατάσταση έως και σήμερα.

Στη συνέχεια παραγγέλθηκε στη Γαλλία και στα εργοστάσια της εταιρίας Forges et Chantiers, η πρώτη πλωτή δεξαμενή κόστους 1.435.000 γαλλικών φράγκων και η οποία μεταφέρθηκε από την Τουλών στη Σαλαμίνα με μέριμνα του Πλοίαρχου Μιλτιάδη Κανάρη. Παράλληλα με την πλωτή δεξαμενή, εγκαταστάθηκε και ο πρώτος γερανός ανυψωτικής δύναμης 50 τόνων, ο οποίος μελετήθηκε από τον Αρχιναυπηγό Άγγελο Αναστασίου και με την ενεργοποίηση του επαύξησε τις δυνατότητες του Ναυστάθμου.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποστολή

Η αποστολή του Ναυστάθμου Σαλαμίνας είναι να υποστηρίζει από τον καιρό της ειρήνης τα Πολεμικά Πλοία και τις Ναυτικές Υπηρεσίες, επί θεμάτων ελλιμενισμού, ανεφοδιασμού, συντήρησης, επισκευών, κατασκευών και εν γένει ευκολιών Διοικητικής Μέριμνας.

Επίσης να μεριμνά για την οργάνωση, διοίκηση, ασφάλεια, εκπαίδευση, συντήρηση και ετοιμότητα των Ναυτικών Υπηρεσιών, από τις οποίες συνίσταται, των βοηθητικών πλοίων και των πλωτών μέσων Διοικητικής Μέριμνας που υπάγονται σε αυτόν, προκειμένου να εφαρμόζονται τα σχέδια και οι διαταγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), στην ειρήνη, στην κρίση και στον πόλεμο.

Οργάνωση

Ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας αποτελεί ένα Ναυτικό Συγκρότημα που υπάγεται στη Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού. Για την εκτέλεση της αποστολής του είναι διαρθρωμένος σε Διευθύνσεις καθώς και σε ανεξάρτητα γραφεία.

Περιληπτικά  ο Διοικητής του Ναυστάθμου έχει επιφορτισθεί με τα ακόλουθα έργα και υποχρεώσεις:

  • Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των στελεχών της υπηρεσίας καθώς και την εξασφάλιση της άμυνας του Ναυστάθμου.
  • Την παροχή των απαιτούμενων ευκολιών ελλιμενισμού στα ορμούντα πολεμικά πλοία.
  • Την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευών και μετασκευών, σε ότι αφορά το σκάφος, τις μηχανές, τις συσκευές και τα οπλικά συστήματα των ναυλοχούμενων πολεμικών πλοίων, καθώς και την ανάθεση, παρακολούθηση, ποιοτικό έλεγχο και παραλαβή των εργασιών που ανατίθενται σε ιδιωτικούς φορείς. 
  • Την εξασφάλιση της ετοιμότητας των πολεμικών πλοίων, των πλωτών και των μέσων ξηράς που υπάγονται σε αυτόν.
  • Την παροχή υποστήριξης διοικητικής μέριμνας και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, στο προσωπικό του Ναυστάθμου, των επισκευαζόμενων Πολεμικών Πλοίων, καθώς και σε διασυμμαχικές ναυτικές δυνάμεις, όπως καθορίζεται από τις σε ισχύ διακρατικές συμφωνίες.
  • Τη συνδρομή τόσο με προσωπικό όσο και με υλικοτεχνικά μέσα στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τα σε ισχύ σχέδια  και διαταγές. 
Διαβάστε Περισσότερα

Ο Στόλος μας