ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ)

Θυρεός

O θυρεός της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) προβάλει τον πυρσό, χαρακτηριστικό της παρεχόμενης γνώσης και των ιδεωδών που διακρίνουν τους Αξιωματικούς και τους Υπαξιωματικούς του ΠΝ, την άγκυρα και την τρίαινα, ως χαρακτηριστικά σύμβολα του Ναυτικού και της θάλασσας.

 

Ιστορικό

Από το 1920 η εποπτεία της εκπαιδεύσεως είχε ανατεθεί σε Υποναύαρχο, ο οποίος το 1926 ονομάστηκε Επόπτης Κατώτερης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως και αργότερα Ανώτερος Διοικητής Σχολών που είχε έδρα τον Πόρο. Το 1939 η Ανώτερη Διοίκηση Σχολών (ΑΔΣ) μεταφέρθηκε στο νεοσύστατο τότε Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. Το 1944 η Ανωτέρα Διοίκηση Σχολών (ΑΔΣ) αντικαταστάθηκε από το Αρχηγείο Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΑΝΕ), με διοικητή Υποναύαρχο, οι δε αρμοδιότητες της διαμοιράστηκαν στα νεοσύστατα Κέντρα Εκπαιδεύσεως ΠΑΛΑΣΚΑΣ και ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Κατά τα πρώτα χρόνια της διαδρομής του συγκροτήματος, στο Αρχηγείο Ναυτικής Εκπαιδεύσεως υπάγονταν οι ακόλουθες Υπηρεσίες:

 • Επιτελείο ΑΝΕ
 • Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
 • Β.Π. ΠΑΛΑΣΚΑΣ και Β.Π. ΠΟΡΟΣ
 • ΣΕΝΤ
 • Εκπαιδευτικά Πλοία (Β.Π. ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ ΚΑΙ Β.Π. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ)
 • Κέντρο Εκπαιδεύσεως Αμφιβίων Επιχειρήσεων
 • Ναυτικό Στρατολογικό Γραφείο Πειραιώς

           

Αρχικά το Επιτελείο ΑΝΕ, όταν αντικατέστησε την ΑΔΣ, στεγάστηκε σε νεόδμητο για την εποχή του κτίριο στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά (1939).

Το 1969 η υπηρεσία μετονομάσθηκε σε Διοίκηση Εκπαίδευσης (ΔΕ) και το 1970 σε Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ).

Το 1999 και επειδή λόγω του σεισμού το παλαιό ήδη κτίριο υπέστη σοβαρότατες ζημιές, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της ΔΝΕ στο παλαιό κτίριο της Λέσχης Αξιωματικών, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα.

Αποστολή

Η αποστολή της ΔΝΕ είναι να μεριμνά για την οργάνωση, διοίκηση, εκπαίδευση, συντήρηση και ασφάλεια των υποτεταγμένων της Υπηρεσιών, για την περαιτέρω γενική και σταδιοδρομική εκπαίδευση των Αξιωματικών, για την κατάταξη και εκπαίδευση των μονίμων Ανθυπασπιστών, πάσης κατηγορίας Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ, καθώς και για την κατάταξη και εκπαίδευση του προσωπικού θητείας, στο πλαίσιο των διαταγών και κατευθύνσεων του ΓΕΝ, με σκοπό, την εξασφάλιση της άρτιας και κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Π.Ν.

Η ΔΝΕ δύναται να παρέχει εκπαίδευση σε στελέχη ξένων κρατών, σύμφωνα με τις διμερείς Συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και καθενός απ’ αυτά. Συγκεκριμένα στις εν λόγω Συμφωνίες περιλαμβάνεται η ΣΜΥΝ, οι Σχολές του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ και η ΝΣΠ.

 

 

Οργάνωση

            Η Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) είναι μία από τις τρεις (3) Μεγάλες Διοικήσεις του Πολεμικού Ναυτικού και υπάγεται απ’ ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ).

Στη ΔΝΕ υπάγονται:     

            α. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

            β. Η Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ).

            γ. Το Κέντρο Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑΣ» (ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ).

            δ. Το Κέντρο Εκπαίδευσης «ΠΟΡΟΣ» (ΚΕ ΠΟΡΟΣ).

            ε. Η Υπηρεσία Ναυτονομίας (ΥΝΑ).

            στ. Η Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος (ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ).

         

Ο Διοικητής Ναυτικής Εκπαίδευσης (Δ/ΔΝΕ) είναι υπεύθυνος για όλες τις αρμοδιότητες της Διοικήσεως και τις ασκεί με τη βοήθεια του επιτελείου του.

Το επιτελείο της ΔΝΕ είναι το διοικητικό λειτουργικό όργανο, μέσω του οποίου ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του.

 

Επιτελείο ΔΝΕ

Το Ε/ΔΝΕ συγκροτείται:

 1. Από τον Αρχιεπιστολέα ΔΝΕ, ο οποίος διοικεί, διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει το Επιτελείο.
 2. Από τους Κλάδους Α, Β, Γ, Δ, Ε, τα Τμήματα και τα Γραφεία που αυτοί περιλαμβάνουν.
 3. Τη Γενική Γραμματεία Επιτελείου.
 4. Τη Διοίκηση Μονάδος Επιτελείου
 5. Τα Ανεξάρτητα Γραφεία του Επιτελείου.

 

Διατελέσαντες Αρχηγοί / Διοικητές Ναυτικής Εκπαίδευσης

 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1830
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1831
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1831
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1832
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΟΥΛ 1886 ΕΩΣ ΑΥΓ 1890
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΕΪΝΕΚ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΥΓ 1890 ΕΩΣ ΑΥΓ 1891
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓ 1891 ΕΩΣ ΑΥΓ 1892
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΕΪΝΕΚ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΥΓ 1892 ΕΩΣ ΝΟΕ 1893
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΟΕ 1893 ΕΩΣ ΑΠΡ 1895
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΡ 1895 ΕΩΣ ΦΕΒ 1897
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΕΪΝΕΚ ΚΟΣΜΑΣ ΦΕΒ 1897 ΕΩΣ ΟΚΤ 1897
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΚΤ 1897 ΕΩΣ ΑΥΓ 1899
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΓ 1899 ΕΩΣ ΙΟΥΛ 1900
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΖΩΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΟΥΛ 1900 ΕΩΣ ΙΟΥΛ 1901
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛ 1901 ΕΩΣ ΝΟΕ 1901
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΖΩΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΝΟΕ 1901 ΕΩΣ ΙΟΥΛ 1903
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΟΥΛ 1903 ΕΩΣ ΔΕΚ 1903
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΖΩΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΕΚ 1903 ΕΩΣ ΑΥΓ 1905
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΥΓ 1905 ΕΩΣ ΙΑΝ 1910
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΝ 1910 ΕΩΣ ΑΥΓ 1910
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓ 1910 ΕΩΣ ΣΕΠ 1912
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΚ 1913 ΕΩΣ ΜΑΙ 1914
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΙ 1914 ΕΩΣ ΙΟΥΝ 1917
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΚΤ 1918 ΕΩΣ ΑΥΓ 1920
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓ 1920 ΕΩΣ ΔΕΚ 1920
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΚ 1920 ΕΩΣ ΜΑΡ 1922
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡ 1922 ΕΩΣ ΣΕΠ 1922
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΠ 1922 ΕΩΣ ΦΕΒ 1924
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒ 1924 ΕΩΣ ΙΑΝ 1925
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΑΝ 1925 ΕΩΣ ΙΟΥΛ 1925
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΟΥΛ 1925 ΕΩΣ ΔΕΚ 1928
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΚ 1928 ΕΩΣ ΙΟΥΝ 1929
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΥΝ 1929 ΕΩΣ ΝΟΕ 1931
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΕ 1931 ΕΩΣ ΣΕΠ 1935
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΕΠ 1935 ΕΩΣ ΣΕΠ 1935
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛ ΣΕΠ 1935 ΕΩΣ ΔΕΚ 1936
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΕΚ 1936 ΕΩΣ ΝΟΕ 1938
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΕ 1938 ΕΩΣ ΝΟΕ 1939
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΟΕ 1939 ΕΩΣ ΝΟΕ 1940
ΕΦΕΔΡΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΟΕ 1940 ΕΩΣ ΑΠΡ 1941
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΠ 1944 ΕΩΣ ΣΕΠ 1946
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΦΛΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΠ 1946 ΕΩΣ ΣΕΠ 1947
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΠ 1947 ΕΩΣ ΝΟΕ 1947
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΕ 1947 ΕΩΣ ΟΚΤ 1949
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΚΤ 1949 ΕΩΣ ΦΕΒ 1952
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΒ 1952 ΕΩΣ ΟΚΤ 1952
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΟΚΤ 1952 ΕΩΣ ΝΟΕ 1953
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΕ 1953 ΕΩΣ ΙΑΝ 1955
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΦΟΥΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΝ 1955 ΕΩΣ ΙΑΝ 1956
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΖΕΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΑΝ 1956 ΕΩΣ ΙΑΝ 1957
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΖΕΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΑΝ 1957 ΕΩΣ ΝΟΕ 1957
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΕ 1957 ΕΩΣ ΙΟΥΝ 1958
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΖΕΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΟΥΝ 1958 ΕΩΣ ΣΕΠ 1958
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΠ 1958 ΕΩΣ ΟΚΤ 1958
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΚΤ 1958 ΕΩΣ ΔΕΚ 1959
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΚ 1959 ΕΩΣ ΔΕΚ 1960
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚ 1960 ΕΩΣ ΝΟΕ 1961
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ ΝΟΕ 1961 ΕΩΣ ΔΕΚ 1962
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΚ 1962 ΕΩΣ ΙΑΝ 1964
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΝ 1964 ΕΩΣ ΑΠΡ 1964
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΠΡ 1964 ΕΩΣ ΟΚΤ 1965
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΕΝΕΖΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΚΤ 1965 ΕΩΣ ΙΑΝ 1967
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΝ 1967 ΕΩΣ ΔΕΚ 1967
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚ 1967 ΕΩΣ ΔΕΚ 1968
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΕΚ 1968 ΕΩΣ ΙΟΥΛ 1969
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΟΥΛ 1969 ΕΩΣ ΑΥΓ 1970
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓ 1970 ΕΩΣ ΙΟΥΝ 1971
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΟΥΝ 1971 ΕΩΣ ΣΕΠ 1972
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΕΠ 1972 ΕΩΣ ΙΟΥΝ 1973
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΥΝ 1973 ΕΩΣ ΙΟΥΝ 1974
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΚΥΡΟΣ ΙΟΥΝ 1974 ΕΩΣ ΦΕΒ 1975
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΕΒ 1975 ΕΩΣ ΙΟΥΝ 1977
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΑΜΙΡΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΥΝ 1977 ΕΩΣ ΙΑΝ 1978
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΝ 1978 ΕΩΣ ΜΑΙ 1979
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΙ 1979 ΕΩΣ ΙΟΥΝ 1981
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΠΕΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ-Ν. ΙΟΥΝ 1981 ΕΩΣ ΙΑΝ 1982
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΝ 1982 ΕΩΣ ΜΑΡ 1982
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡ 1982 ΕΩΣ ΜΑΡ 1982
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡ 1982 ΕΩΣ ΔΕΚ 1984
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕΚ 1984 ΕΩΣ ΦΕΒ 1986
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΒ 1986 ΕΩΣ ΙΑΝ 1987
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΝ 1987 ΕΩΣ ΜΑΡ 1987
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡ 1987 ΕΩΣ ΙΑΝ 1988
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΕΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΝ 1988 ΕΩΣ ΜΑΡ 1988
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡ 1988 ΕΩΣ ΙΟΥΝ 1989
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΤΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΥΝ 1989 ΕΩΣ ΜΑΙ 1990
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΙ 1990 ΕΩΣ ΜΑΡ 1991
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡ 1991 ΕΩΣ ΜΑΡ 1992
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡ 1992 ΕΩΣ ΔΕΚ 1993
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΕΧΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΚ 1993 ΕΩΣ ΜΑΡ 1995
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΓΟΥΛΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡ 1995 ΕΩΣ ΜΑΡ 1997
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡ 1997 ΕΩΣ ΜΑΡ 1998
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡ 1998 ΕΩΣ ΦΕΒ 1999
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΕΒ 1999 ΕΩΣ ΜΑΙ 1999
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΙ 1999 ΕΩΣ ΜΑΙ 2000
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙ 2000 ΕΩΣ ΜΑΡ 2002
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡ 2002 ΕΩΣ ΜΑΡ 2003
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡ 2003 ΕΩΣ ΑΠΡ 2004
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡ 2004 ΕΩΣ ΜΑΡ 2005
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡ 2005 ΕΩΣ ΜΑΡ 2006
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡ 2006 ΕΩΣ ΜΑΡ 2007
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡ 2007 ΕΩΣ ΦΕΒ 2008
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΒ 2008 ΕΩΣ ΜΑΡ 2008
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡ 2008 ΕΩΣ ΜΑΡ 2010
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡ 2010 ΕΩΣ ΜΑΡ 2010
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡ 2010 ΕΩΣ ΜΑΡ 2011
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡ 2011 ΕΩΣ ΝΟΕ 2011
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΕ 2011 ΕΩΣ ΝΟΕ 2011
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΕ 2011 ΕΩΣ 2 ΑΥΓ 2012
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΥΓ 2012 ΕΩΣ 3 ΜΑΡ 2014 
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΜΑΡ 2014 ΕΩΣ 3 ΜΑΡ 2015
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ 3 ΜΑΡ 2015 ΕΩΣ 3 ΝΟΕ 2015
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 ΝΟΕ 2015 ΕΩΣ 8 ΜΑΡ 2017
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 ΜΑΡ 2017 ΕΩΣ 8 ΜΑΡ 2018
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 8 ΜΑΡ 2018 ΕΩΣ 8 ΦΕΒΡ 2019
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 ΦΕΒΡ 2019 ΕΩΣ 9 ΜΑΡ 2020
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9 ΜΑΡ 2020 ΕΩΣ 10 ΜΑΡ 2021
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 ΜΑΡ 2021 ΕΩΣ 15 ΜΑΡ 2022
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΑΤΑΡΑΣ 15 ΜΑΡ 2022 ΕΩΣ 15 ΦΕΒ 2023
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

15 ΦΕΒ 2023 ΕΩΣ 23 ΜΑΡ 2023

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

23 ΜΑΡ 2023 ΕΩΣ 13 ΙΑΝ 2024

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

13 ΙΑΝ 2024 ΕΩΣ 11 ΜΑΡ 2024

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11 ΜΑΡ 2024 ΕΩΣ -

Ο Στόλος μας